tina tingberg

Formand for HK Forsvarets Landsklub Tina Pihl Tingberg arbejder på Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Ålborg, hvor de oplever, at rengøringen ikke lever op til myndighedernes retningslinjer for forebyggelse af coronasmitte. Billedet er taget inden coronakrisen. Foto: Lars Horn.

Genåbning. Bedre hygiejne, mere rengøring, hyppig afspritning af fælles faciliteter og kontaktpunkter som dørhåndtag og kaffemaskiner. Det er helt afgørende tiltag for, at danske arbejdspladser kan åbne igen.

Men flere steder i Forsvaret mangler der grundlæggende sikkerhed for, at rengøringen kan forebygge coronasmitte. Det fortæller Tina Pihl Tingberg, der er formand for de cirka 1.800 HK-ansatte på tværs af Forsvarets myndigheder og styrelser.

Hun arbejder selv delvist hjemme og delvist på sit kontor hos Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Ålborg (tidligere kendt som et af Forsvarets Hovedværksteder). 

- Vi har kun den samme rengøring, som vi plejer. Hun skal gøre over 2.500 kvadratmeter rent, og selv om hun er en minitornado, der gør alt, hvad hun kan, så har hun jo kun den samme tid, og det hjælper jo ikke, når hun får pålagt flere og flere opgaver. Vores toiletter, badefaciliteter, kantine, kontorer og andre fællesarealer skal gøres bedre rent, siger Tina Pihl Tingberg.

Rengøringen så dårlig, at medarbejderne flere gange selv har gjort rent, og sagen kom op på et ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde tidligere på ugen.

- Rengøringsstandarden hos os i Ålborg må fortsat betegnes som utilstrækkelig set i forhold til den skærpede covid-19-indsats. Og det til trods for en væsentlig egenindsats, hvor vi selv gør meget for at holde vores fællesfaciliteter rene, siger Tina Tingberg.

Har brug for en hovedrengøring

Hun fortæller, at der nu er mellem 90 og 120 medarbejdere på arbejde hver dag, og det antal vil løbende blive udvidet. Derfor er der behov for en mærkbar oprustning på rengøringen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), der har ansvaret for drift og rengøring på tværs af hele Forsvaret. FES er nu blevet anmodet om, at der hurtigst muligt bliver iværksat ekstraordinær rengøring, jævnfør covid-19-anbefalingerne fra generallægen.

- Via en skrivelse til FES har vi bedt om at de starter med en egentlig hovedrengøring af alle fællesarealer med mere, før den regelmæssige rengøring igen er tilstrækkelig, oplyser Tina Tingberg.

Efter mødet i samarbejdsudvalget har styrelsen nu igen bedt FES om at skrue op for rengøringen og dermed sikre, at arbejdspladsen lever op til de hygiejniske standarder.

- Vores møde i Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes SU gik fint, og vi fik da også talt om rengøringsniveau på de forskellige værkstedsområder, som vi kunne forstå var blevet løftet betydeligt flere steder, siger hun.

Medarbejderrepræsentanterne er blevet bedt om at holde øje med, at rengøringen forbedres og udføres.

Mette Frederiksen: Hygiejne helt afgørende

Så sent som onsdag den 29. april sagde statsminister Mette Frederiksen i Folketingssalen, at hygiejne er et af 5 hovedpunkter i strategien – og helt afgørende for at lukke Danmark op i den kontrollerede genåbning.

Alligevel har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke sørget for ekstra rengøring og ISS, som opgaven er udliciteret til, har heller ikke taget initiativ til mere rengøring. Faktisk har de skåret ned flere steder, fortæller Allan Jensen, der er formand for FLO – håndværkerne i Forsvaret.

- Vi har jo hele tiden haft folk på arbejde, for helikoptere og fly skal jo være klar. Nogle steder har de lukket ned for rengøringen, selv om vi var på arbejde. Derfor har nogle af vores mekanikere selv været nødt til at gøre rent, fordi fx baderum ikke var gjort rent i ugevis, og de ikke kunne komme igennem til hverken FES eller ISS, fortæller Allan Jensen.

Der har gennem flere år været massiv kritik i Forsvaret af dårlig rengøring og manglende styring, siden ISS overtog opgaven med rengøring og facility management i hele landet i februar 2018. Det skete med nordens største offentlige udliciteringskontrakt til en værdi af cirka 3 milliarder kroner over en årrække. Kontrakten er tillidsbaseret og skulle rumme mulighed for at skrue op og ned, når der var brug for det. Men der er kun blevet skruet ned, mener Allan Jensen.

- Der foregår ingen ekstra rengøring. På grund af coronaen har vi folk, der arbejder forskudt, så der er bemanding fra tidlig morgen til sen aften. Vi undgår at sidde sammen til frokost, og vi følger retningslinjerne. Men alt det kan jo være lige meget, hvis der ikke bliver gjort rent, siger Allan Jensen.

HK Statbladet har foreholdt FES kritikken, og har modtaget følgende svar på mail:

'Vores kundeafdeling er ved at følge op på, hvilke henvendelser vi har fået om manglende rengøring og vil gå i dialog med folkene i Ålborg om de behov, de har. Selv om vi er ramt af både langvarende it-nedbrud på mitFES og reduceret bemanding i vores servicecenter, så genkender vi ikke billedet af ikke at være til at komme i kontakt med. Vores Servicecenter har åbent på telefoner og på mail, og har haft det hele tiden. I forbindelse med covid-19 og hjemsendelse af mange af Forsvarets medarbejdere justerede ISS også deres bemanding. Det skulle gerne være, så rengøringen kunne fortsætte, hvor der fortsat var personel, men det kan ikke afvises, at der er ramt ved siden af nogle steder i forbindelse med den nedjustering. I takt med, at flere enheder har skruet op for antallet af medarbejdere på arbejde – af hensyn til vedligeholdelse, træning og uddannelse - vil der naturligvis være øget behov for rengøring. FES har derfor anmodet om, at få besked I så god tid som muligt, inden medarbejderne vender tilbage, så vi kan varsko ISS om, at de skal øge deres bemanding tilsvarende. Når medarbejderne er tilbage, så skulle rengøringspersonalet også gerne være tilbage', skriver FES' presseafdeling.

Vejledning fra AT: Skal opprioritere rengøring

Arbejdstilsynet har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledningen Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde på kontor. Her fremgår det, at arbejdsgiverne skal opprioritere rengøring og 'iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.'

- På Arbejdstilsynets hjemmeside fremgår det, at vejledningen er lavet til åbning af private kontorarbejdspladser. Men HK Stat har fået oplyst fra Arbejdstilsynet, at retningslinjerne også gælder i det offentlige. Så det må vi forholde os til, indtil der måtte komme en ny vejledning som er målrettet til de offentlige kontorarbejdspladser, fortæller arbejdsmiljøkonsulent I HK Stat Betina Halbech.

Vejledning fra AT: rengøring skal opprioriteres

Arbejdstilsynet har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledningen Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde på kontor.
I vejledningen står blandt andet:
Opprioritér regelmæssig rengøring
  • Rengør og desinficér regelmæssigt alle fælles kontaktpunkter på arbejdspladsen, fx dørhåndtag, knapper på automater, fælles faciliteter, betalingsterminaler, kaffemaskine, køleskab og mikrobølgeovn.
  • Toiletter rengøres regelmæssigt, alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og sæbe til rådighed. Der må ikke være fælles håndklæder.
  • Hvis medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, skal der ske grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, før en ny medarbejder overtager den.

SVAR FRA FES – Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Uddybende svar fra FES.

Siden 2018 har ISS stået for al rengøring og drift af serviceopgaver – såkaldt facility management (fm) – i Forsvaret, hvor ISS har en fm-kontrakt til 3 milliarder kroner over 6 år. Rengøringen har været under massiv kritik fra medarbejdere i Forsvaret længe før coronaen satte nye standarder for de hygiejniske standarder, som arbejdsgivere nu skal leve op til.
 
FES har oplyst til HK Statbladet, at rengøringen har været lukket ned, imens medarbejderne har været hjemsendt. Vi har derfor spurgt, hvor meget staten har sparet, men det har ikke været muligt at gøre op, lyder det bla. i dette svar fra FES, som redaktionen har modtaget den 12. maj: 

Opfølgning på spørgsmål vedrørende rengøring på Forsvarets etablissementer i relation til covid-19.

1. Har I lukket eller skåret ned på rengøringen under coronakrisen? 

(FES har oplyst i telefonen og i skriftligt svar, at folk er/eller har været sendt hjem fra ISS, og at der har været skruet ned for rengøringen under coronanedlukningen).

SVAR: Da Forsvarets medarbejdere blev sendt hjem for at arbejde hjemme i det omfang, det var muligt, for at afvikle tjenestefrihed eller ferie, eller hjemsendt uden arbejdsopgaver, justerede FES rengøringen i samarbejde med tjenestestederne og ISS.
På tjenestesteder, hvor tjenestestedet har oplyst, der er medarbejdere på arbejde, er der rengjort som vanligt i de bygninger/lokaler, der har været medarbejdere. Derudover kan der være aftalt ekstra rengøring. På tjenestesteder med døgnvagt kan der eksempelvis være aftalt ekstra rengøring i forbindelse med vagtskifter. Forsvarets personel er generelt opfordret til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger: Hold afstand, vask hænder, host i ærmet, vis hensyn, hold god hygiejne etc.

2. Har I så sparet penge imens– og får en mindre regning jf facility management kontrakten? Eller er kontrakten (med ISS) sådan indrettet, at I har betalt det samme i hele perioden?


SVAR: Svaret er slået sammen med ovenstående om, hvorvidt der har været en besparelse.

På nogle områder vil der være besparelser, da ISS, som følge af hjemsendelse af mange af Forsvarets medarbejdere, ligeledes har kunnet hjemsende medarbejdere, spare udgifter på forbrugsstoffer m.m.
På andre områder er der ekstraudgifter som følge af ekstra rengøring.
Hvordan regnskabet i sidste ende balancerer mellem besparelser og udgifter, er der ikke overblik over på nuværende tidspunkt. 

3. Har I ekstra udgifter til den mere grundige coronarengøring, der skal til nu?

SVAR:  Det kan ikke afvises, at der kommer ekstra udgifter til rengøring. Se også ovenstående. 

4. Kan FES garantere, at rengøringen på forsvarets arbejdspladser lever op til coronaforskrifterne, så det er sikkert at gå på arbejde?

SVAR: (Med coronaforskrifterne antages, at der menes sundhedsmyndighedernes anbefalinger).

Vi følger anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og justerer sammen med ISS vores service efter gældende anbefalinger under rådgivning af Forsvarets Sanitetskommando og Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø.

Det væsentligste tiltag for at forhindre smittespredning, er fortsat, at medarbejderne følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger: At holde passende afstand til hinanden, vaske hænder m.m samt selv sørge for rengøring m.m. af tastaturer, mus og andre kontorartikler – særligt, hvis de deles med andre. For rengøring lægges der ekstra vægt på rengøring af kontaktflader, og der holdes ekstra godt øje med, at der er håndsæbe på toiletter og i tekøkkener samt håndsprit på udvalgte steder, så det altid er muligt at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

I kantinerne er der portionsanretning eller opøsning af portioner. Buffet vil være lukket midlertidigt. Håndsprit er tilgængeligt ved indgang og andre relevante steder.
Her gælder det naturligvis også, at den enkelte medarbejder er ansvarlig for god personlig hygiejne og at holde passende afstand til andre.

Redaktionel tilføjelse:
HK Statbladet har bedt om et interview med en relevant person og tilbudt mulighed for citatgennemsyn. FES har sendt et skriftligt svar, som er modtaget den 12. maj afsendt fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Ledelsessekretariatet. 
Redaktionen har afventet – men ikke modtaget svar på et opfølgende spørgsmål om, hvem i FES’ ledelse, som har skrevet og kan lægge navn til svaret.


Læs også: Staten ramt af stort hackerangreb mod ISS