Røde faner og grønne bøge i Fælledparken 1. majFoto: Torsten Raagaard

1.maj er en international kampdag. Der er forskel på, hvad der bliver kæmpet for rundt om i verden. Men der er især en fællesklang, som binder det hele sammen. Vi plejer i det store fællesskab at fejre sejre og se fremad. Vi kræver en fair fordeling af rigdommen. Vi forlanger et stop for uligheden i samfundene.

Men for få måneder siden betød corona-pandemien, at det fysiske fællesskab og samvær blev sat på en pause. Vi aner ikke, hvor længe det vil vare.

Derfor mødes vi ikke, som vi plejer, i HK Hovedstaden på Svend Aukens Plads og i Fælledparken. I stedet deltager HK Hovedstaden i FH’s initiativ 1. Maj: Fælles hver for sig, en virtuel fejring af fællesskabet – hver for sig.

For vi har jo alle lært at holde afstand, og med hver vores skærm eller smartphone i hånden giver HK’s parole ”Sammen er du stærkere” lige pludselig helt ny mening. Fordi vi hver især står sammen – på afstand.

Der er nok at være fælles om og kæmpe for, også i denne samfundskrise, som slet ikke er slut endnu. I tirsdags meddelte SAS således, at flyselskabet afskediger knap halvdelen af sine medarbejdere, 1.700 alene i Danmark. Mange af dem er medlemmer af HK Hovedstaden.

Mere end 30 HK-tillidsfolk i lufthavnen er netop nu i gang med at hjælpe deres opsagte kolleger i SAS og i andre flyselskaber, i handling og i selve lufthavnen. For selvfølgelig står HK Hovedstaden bag medlemmerne, også i denne triste situation.

”Der kommer mere. Hele Amager bliver arbejdsløs,” lød det ildevarslende fra en kollega, da SAS havde meldt de mange fyringer ud.

Den over 100 år gamle boghandlerkæde Arnold Busck indgav i mandags konkursbegæring. Konkurserne kommer til at brede sig, arbejdspladser vil forsvinde. Også selv om regering og Folketing har handlet hurtigt og vedtaget omfattende hjælpepakker til både hjemsendte medarbejdere og erhvervsliv.

Vi står lige nu i en hidtil uset økonomisk krise, og SAS og Arnold Busck er kun 2 af nok mange kommende virksomhedslukninger, som betyder arbejdsløshed for medlemmer af HK Hovedstaden. Det er vigtigt at slå fast, at HK Hovedstaden selvfølgelig står solidarisk bag alle de medlemmer, som bliver ramt.

På trods af rekordstore hjælpepakker vil den borgerlige blok desværre trække det klassiske borgerlige kort, at det er de svageste stillede, der igen kommer til at betale for krisen. De arbejdsløse, sygemeldte, og de dårligste lønnede. Præcist som i finanskrisen 2008.

Alle ansatte i den offentlige sektor kan også gøre sig klar til en gang klassisk blå nedskæringsøkonomi. 

Men det kommer ikke til at ske med HK Hovedstadens gode vilje. Tværtimod vil vi naturligvis kræve, at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Så det ikke kun er de svageste grupper i samfundet, der skal betale regningen. Det skal vi alle bidrage til efter evne.

Topskattelettelser og lavere selskabsskat er i hvert fald ikke en gangbar vej. For hvis vi skal have gang i hjulene igen, må vi gå den stik modsatte vej. Der er i stedet brug for at skrue op for offentlige investeringer, investere massivt og holde hånden under de ledige. Vi må frigive de værdier, der ligger lige for. De indefrosne feriepenge er et godt sted at starte.

Et samlet Folketing har taget de første vigtige skridt i form af en hjælpepakker og ved at beslutte at forlænge dagpengeretten i corona-perioden. HK Hovedstaden vil være med til at sikre, at sikkerhedsnettet er intakt, så folk ikke falder igennem, hvis fyresedlen kommer.

Derfor foreslår vi, at resten af året skal være en såkaldt ”død periode” i dagpengesystemet. Tiden frem til nytår skal simpelthen ikke tælle med i dagpengeretten. Samtidig mener HK Hovedstaden, at ledige på supplerende dagpenge og corona-afskedigede ikke skal svigtes. De kolleger bør have kompensation, der svarer til det, som selvstændige – der har fravalgt a-kassen – har fået stillet i udsigt.

HK Hovedstaden mener forsat, at den udhuling, som år for år gør dagpengene mindre værd, skal stoppes, og at dagpengesatserne skal hæves.

Vi holder også fast i vores ønsker om, at arbejdsløse skal have endnu bedre muligheder for at opkvalificere sig. Vi skal som samfund satse på uddannelse, så vi kommer klogere gennem krisen. Så enkelt er det.

Konkret foreslår vi, at ledige skal have mere frihed til at vælge jobrettet uddannelse. Hele efter- og videreuddannelsessystemet trænger efter HK Hovedstadens mening til et markant løft.

I den aktuelle conrona-situation skal bureaukratiske hindringer for fjernundervisning i arbejdsmarkedssystemet lempes.

Og netop mens verdens CO2-aftryk er faldet, fordi vi ikke flyver, og fordi biltrafikken er blevet markant mindre under corona-krisen, så er det vigtigt at hæve blikket og se fremad. Det er helt afgørende, at vi atter får konkret fokus på de klimaproblemer, verden også står overfor.

FN’s 17 verdensmål kommer heldigvis i spil på flere og flere scener. I HK Hovedstaden sætter vi lyset på de såkaldt røde verdensmål.  Det er ambitionerne om at afskaffe fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og garantere kvalitet i uddannelserne.

De røde verdensmål er også arbejdet for at sikre anstændige jobs og økonomisk vækst, og ikke mindst er det kampen for mindre ulighed. I Danmark lever 64.000 børn under fattigdomsgrænsen. Det er udtryk for, at nogen bevidst har trykket bunden ud af samfundet.

På den internationale kampdag vil jeg slå på tromme for fagbevægelsens grundlæggende værdier, nemlig sammenhold, fællesskab og solidaritet. HK Hovedstaden er her for medlemmerne på afstand og hver for sig.

Det er derfor, HK’s slogan er: ”Sammen er du stærkere.” God 1. maj!