1. maj 2020 er helt speciel. For første gang i 132 år kan fagbevægelsens medlemmer ikke mødes fysisk på arbejdernes internationale kampdag. Det skyldes naturligvis tiltagene for at begrænse coronasmitte. Derfor må vi fejre 1. maj sammen derhjemme foran skærmen i stedet for udendørs og under de grønne bøge. Vi prøver at få det bedste ud af det, og her har du en række små taler fra afdelingsformanden for HK Nordjylland og de fire sektorformænd.Afdelingsformand Mette Lyndgaard Pedersen taler om de nyligt indgåede private overenskomster og fremskridtet med hensyn til længere orlov til fædrene.Formand for HK Handel Nordjylland, Kate Ziegler, taler om de mange, der er i virksomhedspraktik, hvilket hun betragter som skjult statsstøtte til detailhandlen.Formand for HK Privat Nordjylland, Kirsten Estrup Madsen, taler om den flotte stemmeprocent ved overenskomsterne og den høje ja-procent. Nu mangler blot de privatansatte tandklinikassistenter en overenskomst.Formand for HK Stat Nordjylland, Jonna Vestergaard, taler om de statslige medarbejderes evne til at omstille sig til digitalt arbejde, og om den gensidige afhængighed mellem den offentlige og den private sektor.Formand for HK Kommunal Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen, taler om regeringens hjælpepakker, og appellerer til, at politikerne ikke kun sender regningen videre til kommuner og regioner.

 

Videoerne varer ca. 1 minut hver. God 1. maj!