Over det kommende halve år starter justitsministeriet en evaluering af GDPR og databeskyttelsesreglerne.

Det sker blandt efter massivt pres fra KL og kommunerne, som mener at reglerne er bøvlede, giver ekstra administration og megen usikkerhed blandt brugere og myndigheder.

KL har tidligere indsamlet eksempler og udsendt et katalog over benspænd fra GDPR – og nu ser presset ud til at have påvirket ministeriet.

Evalueringen består af to spor

Første spor er en høringsrunde, hvor en række interessenter får mulighed for at beskrive erfaringer, benspænd og praksis med reglerne. HK er i øvrigt blandt de indbudte til at afgive høringssvar.

Andet spor er en juridisk undersøgelse, som blandt andet skal belyse om reglerne passer på alle aktører, om muligheder for forenkling og om Datatilsynet kan få nye muligheder.

Datatilsynet bør give udtalelser på forhånd

KL har endvidere bedt EU-Kommissionen om at overveje en bredere evaluering af GDPR – og sender i kølvandet på det ønske to forslag til forbedringer.

Forslagene handler dels om at indføre en påbudsordning, så bøder kan undgås. Dels at indføre en ordning, så fx Datatilsynet kan afgive udtalelse om lovligheden af behandlinger af personoplysninger, før de sættes i gang.