Corona-krisen har lært Anne Breum at være tillidsrepræsentant på afstand - blandt andet ved at kommunikere via video.

Foto: Morten Rode

Kan du huske, hvornår du første gang stødte på corona i dit hverv som tillidsrepræsentant?

Ja, det gjorde jeg allerede midt i februar, hvor vi på et samarbejdsudvalgsmøde talte om situationen, fordi vores kinesiske laboratorier var blevet lukket ned. Det har været vores afsæt til, hvordan vi skulle gøre tingene på Novozymes. 

Hvad har I så konkret gjort?

Allerede en uge før statsministerens annoncering af nedlukningen delte vi vores funktioner op i kritiske og ikke-kritiske områder. Medarbejderne blev med øjeblikkelig virkning delt op i mindre hold for at gøre os mere robuste. Man måtte ikke gå i kantinen, men fik maden bragt, kollegaerne skulle holde afstand til hinanden og så videre. I Bagsværd, hvor vi har fysisk god plads, bruger man for eksempel teamledernes kontor som pauserum, og flere blev sat på aftenhold, så antallet af medarbejdere strækker sig mere jævnt ud over hele dagen. I Kalundborg er man mere udfordret på pladsen, så der arbejder kollegaerne hver anden dag og har en kortere arbejdsuge, men til gengæld 10 timer lange arbejdsdage.

Hvordan har corona påvirket dit hverv som tillidsrepræsentant?

Jeg har for eksempel lavet en video til mine kolleger i QC-området (quality control, red.). Jeg skulle have besøgt dem ugen efter ændringerne og talt om indsamling af løndata, men det kunne jeg ikke længere. Derfor lavede jeg en video til dem om, hvorfor vi indsamlede løndata, og hvorfor det var vigtigt, at de deltog. Den er blevet set over 100 gange, så den blev godt modtaget. Det var en ny måde at arbejde på for mig og fuldstændig håndholdt – jeg optog den i lænestolen med iPad’en foran mig. I øjeblikket er vi tillidsrepræsentanter i Novozymes så ved at lave materiale i forhold til OK20-afstemning, og der kunne det også godt tænkes, at vi laver en videohilsen for at motivere flest muligt til at stemme.

 

 

Hvordan er du selv påvirket af situationen?

Jeg savner kontakten til kollegaerne rigtig meget. Men jeg oplever også effekten af de relationer, jeg har opbygget gennem årene til kollegaer og ledelse. Dem benytter jeg virkelig til at få skabt løsninger i denne tid. Og så har jeg fået lidt mere tid til efteruddannelse. Jeg er i gang med et online-engelskkursus og en adfærdsdesignuddannelse, som jeg startede på inden corona. Det er jo lige før, at corona løfter muligheden for efteruddannelse, fordi flere arbejder hjemme og pludselig har tid til at tage sådan noget som det programmeringskursus, Dansk Laborant-Forening har lavet. Jeg har også haft fokus på i samarbejde med den lokale ledelse at sørge for, at mine kollegaer, der arbejder hjemme eller er i karantæne, får taget noget efteruddannelse, hvis deres situation tillader det. 

Har du lært noget af denne krisesituation, som du kan tage med i dit videre tillidsrepræsentant-arbejde og også bruge under mere normale forhold?

Det er et godt spørgsmål. Jeg har i hvert fald lært, at det der med at have kontakt og relationer har en effekt. Det skaber noget fællesskab. Men jeg har også lært, at vi bruger meget tid på at holde møder i det daglige. Det kan man nok godt korte lidt ned.

 

Kort fortalt

 
Navn: Anne Breum
Jobtitel: Laborant og tillidsrepræsentant
Ansat siden: 2000
Virksomhed: Novozymes A/S
Lokalitet: Bagsværd/Lyngby
Ansatte i Danmark i alt: 2.640 ved udgangen af 2019
Overenskomst? Ja – tiltrædelsesoverenskomst
Tillidsrepræsentant: Ja