Efter sundhedskrisen får vi brug for en ny kur

Debatindlæg af Kim Simonsen, forbundsformand HK, Lene Roed, formand HK Kommunal m.fl. Når smittespredningen er under kontrol, skal fire pejlemærker vise vejen ud af den økonomiske krise. 1) Vi skal komme klogere gennem krisen og lave den største engangsinvestering i efter- og videreuddannelse. Både for ledige og beskæftigede. Der skal satses på fremtidssikrede uddannelser som digitale kompetencer og know-how til den grønne omstilling. 2) Digital og grøn satsning. Der bør investeres i de nye digitale rammer for arbejdslivet. Og klimainvesteringer giver mulighed for både at tilgodese beskæftigelsen og fremme den grønne omstilling. 3) Hold gang i forbruget. Det skadelige omprioriteringsbidrag i staten bør skrottes, og der bør sikres et mærkbart velfærdsløft i de kommende aftaler med kommuner og regioner. Vi skal fremrykke statslige infrastrukturprojekter og sætte gang i renoveringer i regi af Landsbyggefonden for 18 mia.kr. 4) Hånden under de ledige gennem forbedringer af dagpengesystemet, hvor fx resten af 2020 bør være en ’neutral periode’. Den kommende tids løsninger skal være retfærdige og balancerede. Den almindelige lønmodtager skal ikke igen opleve, at hendes rettigheder forringes samtidig med, at der køres en grønthøster over hendes arbejdsplads.

Politiken
06-05-20

Drop de økonomiske sanktioner i den kommende kommuneaftale

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Kommunerne har endnu engang brugt færre penge på velfærd end aftalt med regeringen. Underforbruget lød denne gang på 1,4 mia.kr. svarende til indsatsen fra 2.500 kommunalt ansatte. Efterslæbet har over årene hobet sig op til 24 mia.kr. Underforbrugene skyldes hovedsageligt, at VK-regeringen og DF i 2010 indførte et sanktionssystem. Det er dybt problematisk. Det er et demokratisk problem, at borgerne ikke får den service, som de har været stillet i udsigt af regering og kommunalbestyrelser. Men det er også et velfærdsproblem, at udviklingen i de kommunale serviceudgifter de sidste 10 år har været markant lavere end den generelle velstandsudvikling - og vi derfor som borgere oplever en stigende privat velstand, men en mere skrabet offentlig velfærd. Hvis den udvikling fortsætter er risikoen, at de bedrestillede fravælger de offentlige tilbud til fordel for private løsninger. Det vil underminere vores velfærdsmodel. Jeg vil derfor foreslå regeringen at suspendere sanktionerne i den kommende kommuneaftale. Det er også skadeligt for genopretningen, hvis de kommunale underforbrug fortsætter.

Piopio.dk
30-04-20

Frontkæmpere hyldes på international mærkedag

Arbejdsmiljøet er i den grad i fokus under coronakrisen, og i dag hyldes ansatte i frontlinjen på sociale medier. Det sker i forbindelse med den internationale arbejdsmiljødag, som hvert år afholdes den 28. april. I år er temaet covid-19. I Danmark har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) taget initiativ til en kampagne på Facebook og Twitter, hvor faggrupper, der er særligt udsatte for smittefare på jobbet, bliver hyldet for deres indsats. Her er et udpluk af dagens hyldest på Twitter: HK Kommunal sender en tak til medarbejderne i kommunerne og regionerne: ’På denne Internationale Arbejdsmiljødag hærger #COVID19 over hele verden. @hkkommunal 's formandsskab sender derfor en ekstra varm hilsen med helhjertet støtte til alle frontmedarbejdere i @kommunerne og @regionerne.’

A4 Medier
28-04-20

Vi skal skabe et godt arbejdsmiljø sammen

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. I disse corona-tider har ordene samfundssind og fællesskab fået en større kraft og styrke, end de måske har haft i mange år. Den danske model har bevidst sit værd i corona-krisen, hvor de overenskomstbærende organisationer sammen med arbejdsgiverne og regeringen har aftalt fælles, stabile rammer og vilkår for arbejdsmarkedet. Vi løfter alle i flok, og det fællesskab er jeg stolt over at være en del af. Nu har vi endelig fået slået fast og vist med al tydelighed, at det private og offentlige arbejdsmarked er hinandens forudsætninger og ikke modpoler. Samfundet åbner gradvist i disse dage, og jeg vil rette opmærksomheden på arbejdspladsens fællesskab. Kernen på enhver arbejdsplads er arbejdsmiljøet, og det er et fælles anliggende, som vi skal festligholde og styrke. Dialog, indflydelse, inddragelse samt synlig relationsskabende og nærværende ledelse skal være det, vi alle vender tilbage til på arbejdspladsen. Mine tillidsvalgte står klar til at sikre det sammen med chefer og ledere på de offentlige arbejdspladser, og de venter bare på en invitation.

Lolland-Falsters Folketidende m.fl.
28-04-20

Forfejlet distanceledelse rammer hårdt psykisk

Debatindlæg af Ulla Bendorff, næstformand HK Kommunal Sjælland. Vi arbejder hjemmefra og føler os meget alene i denne tid, og det kan være svært at holde gejsten oppe. Mere end nogensinde har vi brug for anerkendelse af, at vi er vigtige, og at vores arbejde er med til at holde hjulene i gang. De medarbejdere, der i denne tid ikke har en tydelig, anerkendende og nærværende ledelse (dog på afstand), men i stedet bliver mødt med øget kontrol og mistillid til, om de performer optimalt, de mister gejsten og arbejdsglæden. Så mit opråb skal lyde til jer ledere derhjemme: Husk, der er mange følelser i spil i øjeblikket. Vær varsomme og lad de store emner som besparelser, konfliktfyldte mails og øvrige problemer, der påvirker vores følelser og truer vores eksistensgrundlag, ligge, og lad os tackle det, når hverdagen igen ser lidt mere normal ud.

Dagbladet Køge, Nordvestnyt m.fl.
20-04-20

Kommune vil lade tandklinikassistenter vaske legetøj i børnehaver: 'Vi undrer os da lidt'

Som led i en ny aftale mellem Rødovre Kommune og HK Kommunal kan tandklinikassistenter blive brugt som såkaldt nødberedskab i daginstitutioner og på skoler. Aftalen betyder, at klinikassistenterne blandt andet kan blive sat til at gøre rent eller vaske legetøj i børnehaver og vuggestuer, der er underlagt strenge krav om hygiejne for at undgå coronasmitte. - Vi er glade for, at vores medlemmer kan hjælpe i de tilfælde, hvor coronakrisen presser pædagogerne og andre ansatte i daginstitutionerne. Klinikassistenterne har jo viden om hygiejne, smittespredning og brug af værnemidler, som er yderst relevant i den situation, vi står i, siger Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden. Hun undrer sig dog over, at man har valgt at sætte klinikassistenterne ind i landets daginstitutioner. I Rødovre Kommune understreger personalechef Bettina Zinckernagel, at kommunen er 'enormt glad' for, at klinikassistenter og andet hjemsendt personale kan bruges til at aflaste personalet. - Vi har oplevet en utroligt stor velvilje og imødekommenhed hos HK og andre fagforeninger i forhold til at finde en løsning, så vi kan bruge de ansattes kompetencer der, hvor der er akut brug for dem, siger hun.

A4 Medier
16-04-20

Pia Tørving var umulig ikke at holde af

Mindeord om Pia Tørving fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Der var med stor sorg, at jeg, medarbejdere og politikere i Region Syddanmark modtog den meget triste besked, at regionsrådsmedlem Pia Tørving uventet og pludseligt er afgået ved døden, blot 65 år gammel. Pia var en ildsjæl, der lagde mange kræfter i det politiske arbejde. Personligt kendte jeg Pia som et menneske, der var utrolig nemt at være sammen med og umuligt ikke at holde af. Der var også altid plads til en snak om gode ferieture, samværet med børn og børnebørn eller det seneste tøj-indkøb (som gerne skulle være farvestrålende, og allerhelst grønt). I de ti år, jeg har arbejdet sammen med Pia i regionsrådet i Syddanmark, har jeg kendt hende som en politiker, der lagde stor vægt på ordentlighed og saglighed, og som ikke veg tilbage for at tage ansvar - heller ikke når det var svært. For Pia var der ikke lette løsninger, men rigtige løsninger. Politisk brændte Pia blandt andet for lighed i sundhed, psykiatrien, et sammenhængende sundhedsvæsen og sociale klausuler. Vores tanker går til Pias børn og børnebørn. Æret være Pia Tørvings minde.

JydskeVestkysten
07-04-20

Socialdemokratisk regionsrådsmedlem er død

Pia Tørving, mangeårigt socialdemokratisk regionsrådsmedlem og afdelingsformand i HK, er død i en alder af 65 år. - Jeg elsker mit arbejde, og jeg kan lide, når der kommer resultater ud af anstrengelserne. Det værste, jeg ved, er træg og langsommelig mødekultur. Nej fri mig fra varm luft. Sådan sagde Pia Tørving, da hun i 2009 blev valgt til socialdemokratisk regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. Effektivitet og synlige resultater var hendes varemærke. Som da hun i mange år - helt tilbage fra 1981 - beklædte tillidsposter for HK-medarbejderne på Odense Universitetshospital. I 2007 fik Pia orlov fra OUH for at hellige sig det politisk valgte formandsjob i HK Kommunal Midt. Ved det seneste regionsrådsvalg i 2017 fik hun med 6.473 tredjeflest stemmer blandt de socialdemokratiske kandidater. Fredag skrev HK Midt mindeord på Facebook. - Vi tager samtidig en trist og alt for tidlig afsked med et dejligt og humørfyldt menneske, en skattet kollega, en faglig og social ildsjæl, en interesseret samfundsborger samt en til alle tider meget engageret formand. Pia Tørving efterlader sig to børn og flere børnebørn.

Fyens Amts Avis, JydskeVestkysten m.fl.
04-04-20

Coronanedlukning kan gøre distancearbejde populært

Efter coronanedlukningen kan distancearbejde have fået et gevaldigt skub fremad. Det vurderer professor på CBS Henrik Holt Larsen. - Folk har oplevet fordelene ved det, og lederne har mistet sommerfuglene i maven ved at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra, siger han. Helt overordnet er en udvikling i retning af mere distancearbejde ifølge Henrik Holt Larsen oplagt for en vidensøkonomi som den danske og en skandinavisk ledelsesstil baseret på tillid. Hos HK Kommunal er store dele af medlemsskaren sendt hjem for at arbejde. - Vi oplever, at medlemmerne klør på med alt, hvad de har, og gør det så godt som muligt hjemme fra spisebordet. Der er en faglig stolthed i at løse denne samfundsopgave i fællesskab. Men selvfølgelig savner man sine kolleger, siger Lene Roed, formand for HK Kommunal. Hun forventer ikke stor efterspørgsel fra medlemmerne efter at få lov at arbejde hjemmefra, når nedlukningen er ovre, men til gengæld forudser hun, at virtuelle møder nu er kommet for at blive. - Vi mennesker er jo flokdyr, der bedst kan lide at være sammen med andre, men vi har taget et spring ind i den digitale verden nu, og der vil være møder, som man akkurat lige så godt kan tage virtuelt fremover og f.eks. spare transporttid, siger Lene Roed.

Jyllands-Posten m.fl.
03-04-20

Kommunalt ansatte kan flyttes ekstraordinært rundt

Egentlig blev det allerede i sidste uge meldt ud i en central erklæring fra KL og Forhandlingsfællesskabet, at offentligt ansatte i kommuner og regioner var positive i forhold til at blive omrokeret i jobbet, så længe covid-19-krisen giver særlige udfordringer på især sundheds- og omsorgsområdet. I denne uge indgik Ringkøbing-Skjern Kommune så lokalaftaler med de faglige organisationer HK Kommunal, BUPL, Socialpædagogerne, 3F m.fl. Aftalerne indebærer, at personale i Ringkøbing-Skjern Kommune ekstraordinært kan flyttes til andre arbejds- og overenskomstområder end deres sædvanlige i en midlertidig periode frem til 31. maj 2020. - Det her er helt særlige tider, der kalder på særlige tilpasninger. Det har de faglige organisationer vist forståelse for. Derfor vil jeg gerne takke de faglige organisationer - og de medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som de repræsenterer, siger kommunaldirektør Jens P. H. Jensen.

Jydske Vestkysten m.fl.
02-04-20

Medarbejdere i Randers klar til at være fleksible og løse nye opgaver

Hvis det kommer til at brænde på under coronakrisen, er kommunalt ansatte parate til at rykke rundt til andre arbejdsopgaver, end de normalt varetager. Den fælles forståelse gælder for medarbejdere ansat ved Randers Kommune, der følger overenskomster indgået med blandt andre HK Kommunal, FOA, DSR og 3F. De er blandt andet enige om: At det er muligt at flytte medarbejdere fra ét overenskomstområde til et andet uden, at det skal varsles med det personlige opsigelsesvarsel som normalt. At alle relevante organisationer har taget stilling til, hvilke arbejdstidsaftaler, der skal gælde, når man flytter en medarbejder fra en overenskomst til en anden. At Randers Kommune kan tilbyde medarbejdere at gå op i tid perioden. Medarbejdere, der ændrer arbejdssted eller arbejdsopgaver, bevarer som minimum deres nuværende løn.

Randers Amtsavis m.fl.
02-04-20

Ny aftale: Hjemsendte skal holde ferie

Offentligt ansatte skal holde op til fem fridage, hvis de er hjemsendt og ikke kan arbejde hjemmefra. Det har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt. Det sker i dialog mellem ledelsen og den enkelte medarbejder, sagde skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde fredag. Meningen med aftalen er at forhindre, at der skal afvikles en masse afspadsering, omsorgsdage, seniordage og ferie, når coronakrisen er slut. En del behandlinger og andre opgaver er udskudt, så opgaverne hober sig op. Hos HK Kommunal i Sydjylland tager man godt imod aftalen. - Jeg synes, det er en fair og fornuftig aftale, og det er fint, at også vi i det offentlige bidrager i denne tid. Desuden er det rart, at vi har en fælles aftale, hvor vi viser samfundssind sammen, siger Dorthe Vestergaard, som er konstitueret formand for HK Kommunal Sydjylland.

TV2 Syd
27-03-20

Den danske model giver coronaen kamp til stregen

Debatindlæg af Lene Roed, formand for HK Kommunal. Både Verdensbanken og OECD er i rapport efter rapport enige om, at Danmark har en af verdens mest effektive offentlige sektorer. Jeg er ikke i tvivl om, at dette samfund er den bedste forudsætning for, at vi som land kan håndtere denne helt ekstraordinære corona-situation. Vores tillidsbaserede velfærdssamfund har betydet, at politikerne har kunnet handle beslutsomt og i stor enighed. Og i HK Kommunal har vi sammen med 50 andre fagforeninger for offentligt ansatte har tilsluttet os en fælleserklæring med KL og i Danske Regioner om at give medarbejderne andre opgaver i kritiske funktioner. Også opgaver der ligger uden for overenskomstens område. Det er en meget vidtgående aftale. Men vi melder os klar til at indgå i en ansvarlig, fleksibel og modig ordning. I det hele taget fortjener de offentligt ansatte, der knokler for at hjælpe danskerne bedst muligt gennem krisen, stor anerkendelse. Tiden er ikke til splittelse. Tiden er til, at vi anerkender, at vi er hinandens forudsætninger. At vi løfter i flok. Så har vi de bedste forudsætninger for at komme godt igennem krisen og et stærkt fællesskab at bygge videre på efterfølgende.

Piopio.dk
27-03-20

Regionen og fagforeninger samarbejder

Medarbejderne i Region Sjælland er den afgørende forudsætning for at komme godt igennem covid-19-krisen. Det er konklusionen på et konstruktivt møde mellem Region Sjælland og de faglige organisationer, der blev afholdt i sidste uge. - Vi er i en helt ekstraordinær situation, som ingen har erfaring med. Vi skal passe på os selv og hinanden for at kunne passe på patienterne. En god tillidsbaseret og anerkendende dialog skal føre os igennem den aktuelle krise. Sammen med regionens ledelse anerkender vi hos de faglige organisationer den enorme indsats og fleksibilitet, som udvises i alle led af organisationen, siger Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland i en fællesudtalelse fra Region Sjælland og de 14 faglige organisationer. - Jeg oplever allerede en stor vilje blandt vores medarbejdere til at yde en enorm arbejdsindsats og til at hjælpe på andre områder, siger Per Bennetsen, regionsdirektør i Region Sjælland. Region Sjælland er i fuld gang med at kompetenceudvikle egne medarbejdere, som skal overtage nye funktioner.

Lolland-Falsters Folketidende m.fl.
26-03-20

Lene Roed er ny formand for OAO

OAO's forretningsudvalg har valgt Lene Roed som ny formand. Lene Roed er i forvejen formand for det kommunale og regionale forhandlingsudvalg i OAO. Rita Bundgaard fra HK Stat blev i samme ombæring valgt som næstformand. Den nye OAO-formand, Lene Roed, er desuden nyslået formand i HK Kommunal. I januar overtog hun posten fra Bodil Otto. Lene Roed er uddannet indenfor det kommunale skattevæsen, hun har gennem mange år har været ansat i Vejle Kommune, de fleste år i skatteforvaltningen.

Altinget.dk
26-03-20

Er de offentlige sendt på coronaferie med Netflix og havearbejde, mens private fyres?

Mens Danmark er lukket ned, er en modstilling mellem privatansatte og offentlige ved at brede sig i samfundet. Den konservative finansordfører, Rasmus Jarlov, mener, at der er en skævhed, og at det offentlige sender for mange hjem. Ændringer er dog på vej. I disse dage er der forhandlinger i gang mellem de faglige organisationer, staten, regionerne og kommunerne om en aftale, der betyder, at en del af de offentligt ansatte skal afvikle ferie og afspadsering, mens de er hjemsendt. Og spørger man de øvrige offentligt ansattes organisationer, så forsikrer de fleste om, at deres medlemmer ikke holder fri, og at de er kede af den modstilling, som tegner sig mellem privat og offentligt ansatte. I HK Kommunal melder formand Lene Roed: - Langt de fleste af de medarbejdere i det offentlige, som blev sendt hjem blandt vores medlemmer, arbejder fortsat bare fra deres bopæl. Det viser vores undersøgelser. Det er ikke sådan, at man er hjemsendt og kan gå i haven. Man har en arbejdsdag, siger hun og tilføjer, at der efter hendes mening er meget, som udelukkende er af ’signalværdi’, når man nu vil presse de offentligt ansatte til at bruge af deres ferie.

Berlingske
26-03-20

Arbejdsmiljø: Hvor er arbejdsgiverne henne?

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. Vi hører alle om stress og oplever den tæt på. Desværre bliver det alt for ofte ved flotte (politiske) skåltaler og arbejdsgivere, der nikker, men ikke tager action, når emnet er til debat. Der er brug for, at politikerne stopper de perspektivløse besparelser, hvor de høster uden blik for sammenhængen mellem god administration og optimal levering ude hos de borgere, kunder, patienter og samarbejdspartnere. En dygtig HK'er er ofte forudsætningen for, at andre faggrupper leverer godt på deres funktioner. Virkeligheden er dog, at politikerne drager ud på et grønthøsteri, der mange steder trækker tæppet væk under effektiv administration - og under medarbejdere, der på trods af omstillingsparathed og store ja-hatte udsættes for så mange besparelser, effektiviseringer, omstillinger og skiftende ledere, at de tvinges i knæ i en overbebyrdet arbejdsdag. Politikerne bør huske: Ingen medarbejdere, ingen administration, ingen velfærd - og de bør bakkes op af arbejdsgivere, der prioriterer arbejdsmiljøet og ser det som en helt central del af deres ledelsesopgave.

Fyens Stiftstidende m.fl.
22-03-20

Efter voldsom kritik: Uvildig undersøgelse af jobcenter på vej

32-årig socialrådgivers beretning om et ekstremt presset og psykisk hårdt arbejdsmiljø på Jobcenter Haderslev får nu sammen med pres fra fagforeningerne Dansk Socialrådgiverforening og HK konsekvenser. Fredag foreslog borgmester H.P. Geil (V), at et eksternt konsulentfirma undersøger arbejdsgangene samt det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for de 200 medarbejdere. Den politianmeldte partsrepræsentant -og byrådsmedlem Mogens Rerup har hidtil fyldt meget i debatten, når snakken har handlet om arbejdsmiljøet på Jobcenter Haderslev. Rerup er dog ifølge både H. P. Geil og Henrik Rønnow ikke alene ansvarlig for arbejdsmiljøproblemerne på Jobcenter Haderslev. Stor politisk opmærksomhed og forventninger til jobcentret om at kunne levere i forhold til en investeringsplan, som i løbet af tre år skulle bringe flere kontanthjælpsmodtagere ud af offentlig forsørgelse, har også belastet arbejdsmiljøet.

JydskeVestkysten
01-03-20

HK-formand: Vores medlemmer skal ikke hænges ud på FB

At blive hængt ud i offentligt rum samt skabe splid i forhold til de borgere, man skal betjene, er ikke værdigt. Det gør noget ved mennesker, der, qua deres arbejde, ikke har mulighed for at tage til genmæle. Vi vil ikke være med til, at det bliver legitimt at skabe den slags arbejdsvilkår. Sådan lyder det fra den konstituerede formand for HK Sydjylland, Kommunal, Dorthe Vestergaard, som reaktion på den udtalelse, som Haderslev Byråds økonomiudvalg mandag sendte ud i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og HK. I udtalelsen bliver der taget skarpt afstand fra den chikane, som mange sagsbehandlere og socialrådgivere føler, de bliver udsat for, når de behandler sager med den omstridte og politianmeldte partsrepræsentant Mogens Rerup: - Det vil altid være arbejdsgiverens overordnede ansvar, at skabe et ordentligt og sundt arbejdsmiljø, og det har vi også bedt arbejdsgiveren sørge for i dette tilfælde, siger Dorthe Vestergaard.

JydskeVestkysten
01-03-20

Ny kulmination i jobcentersag: Toppolitikere skriver til alle kommunens medarbejdere

Haderslev Byråds økonomiudvalg har mandag i samarbejde med fagforeningerne Dansk Socialrådgiverforening og HK udsendt en meget usædvanlig udtalelse til alle kommunens medarbejdere. I udtalelsen opfordrer de tre parter alle medarbejdere om venligt, men bestemt, at stoppe samarbejde og samtaler, hvis den politianmeldte løsgænger og partsrepræsentant Mogens Rerup forsøger at arbejde uden fuldmagt: - Og hvis der opleves trusler og ydmygelser eller I på anden måde udsættes for ubehagelig opførsel, som der står i udtalelsen. - Som politikere og faglige organisationer tager vi på det kraftigste afstand fra enhver handling, der i jeres daglige arbejde kan opleves som aggressiv, truende, ydmygende, intimiderende eller socialt stigmatiserende, lyder det videre i udtalelsen. Den er en ny kulmination i en flere år lang strid mellem Haderslev Kommune og Mogens Rerup, der sidste år resulterede i, at kommunen politianmeldte Mogens Rerup bl.a. for at hænge navngivne medarbejdere på Haderslev Jobcenter ud på de sociale medier.

JydskeVestkysten m.fl.
25-02-20

Lene fra Vejle skal kæmpe for HK'ere i hele landet

Lene Roed kender godt fordommene om HK'ere som de pæne piger i dansk fagbevægelse, men tag ikke fejl. Den nye formand for HK Kommunal træder godt nok helst dialogens vej, men hun kan sagtens sige fra. - Jeg er nok præget af mine mange år i skatteforvaltningen i Vejle Kommune. Der herskede en helt grundlæggende gensidig respekt mellem ledelse og medarbejdere. Til gengæld måtte jeg op til kommunalreformen i 2007 have fat i nogle andre sider af mig selv og kridte banen meget tydeligt op for modparten, så min holdning ikke var til at misforstå, fortæller Lene Roed. Lene Roed har som sit erklærede mål, at hun i samarbejde med sin bestyrelse vil udbygge sit forbunds rolle som en nærværende, lyttende og synlig fagforening. - HK Kommunal skal være relevant på de enkelte arbejdspladser og dermed et naturligt valg for alle, der arbejder på vores overenskomst, siger hun. Den nyvalgte formand har også ambitioner om, at HK Kommunal skal turde gå nye veje. - Vores medlemmer er ikke så gode til at prale af os selv. Vi er nok mere loyale og har fokus på at yde en god service. Men jeg synes sagtens, at vi prale af vores høje grad af faglighed. Og mit mål er, at vi om fem år har sat os på den digitale dagsorden indenfor vores mange fagområder, erklærer Lene Roed.

Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad m.fl.
23-02-20

Odsherreds korte arbejdsuge giver overskud

Fire dages arbejdsuge har været en virkelighed for 300 medarbejdere i Odsherred Kommune, siden kommunen som den første i Danmark i september i fjor for bl.a. HK’ere. - Det er nyt for vores medlemmer med den større fleksibilitet og udstrakte selvstændighed, som tidligere har været forbeholdt akademikerne. Det har for nogle krævet noget tilvænning, men langt de fleste af vores medlemmer er meget tilfredse med ordningen, siger Lena Themsen, der er faglig konsulent i HK Sjælland. Hun har været med til at udarbejde aftalen for de 150 HK’ere. De berørte medarbejdere har allerede efter de første måneder taget godt imod ordningen. Det viser en intern undersøgelse. 80 procent af medarbejderne i ordningen er tilfredse med den komprimerede arbejdsuge. Men nogle, især enlige med børn, oplever, at det kan være en udfordring at få enderne til at mødes, siger Lena Themsen. Ordningen bliver ifølge Odsherreds borgmester Thomas Adelskov vægtet højt blandt flere af ansøgerne til kommunens stillinger i administrationen. HK Sjællands Lena Themsen efterlyser, at lederne var blevet inddraget tidligere i forløbet.

Danske Kommuner m.fl.
20-02-20

Topaktører: Opgør med budgetloven kan give flere milliarder til velfærd

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Stephanie Lose, formand Danske Regioner, Mona Striib, formand FOA, Jacob Bundsgaard, formand KL, m.fl. Hvis vi skal udvikle den velfærd, vi alle sammen er så stolte af og sikre borgernes fortsatte tillid til velfærdssamfundets kerneydelser, er det helt nødvendigt at løsne nogle af Budgetlovens stramme bånd. Der er brug for, at vi kan tænke i mere langsigtede investeringer uden at blive ramt af krav om sanktioner. Frygten for at blive modregnet betyder, at de enkelte institutioner i mange år har brugt færre penge, end der egentlig var råderum til. Derfor er der behov for at ændre Budgetloven. Vi overfortolker EU-reglerne og tillader kun os selv et underskud på en 0,5 procent af BNP, selvom EU giver lov til et underskud på 1,0 procent. Derfor foreslår vi, at regeringen gør op med Budgetloven på fire centrale parametre: Grænsen for offentligt underskud hæves fra 0,5 til 1,0 procent. Budgetloven ændres i retning af mere fleksible flerårige budgetrammer. De nuværende sanktioner lempes. Store og væsentlige investeringer, fx klimainvesteringer, kan holdes ude af opgørelsen af den strukturelle saldo.

Altinget
19-02-20

Modstander af rygeforbud: 'Jeg må jo godt proppe mig med flødekager, uden at arbejdsgiveren blander sig i det'

It-koordinator og tillidsrepræsentant for HK’erne i Ærø Kommune, Jesper Rosenbeck, mener, det er for strengt, når han og kollegerne om få uger bliver ramt af et totalt rygeforbud i arbejdstiden. - Det er et voldsomt indgreb, og jeg synes, at det er lige formynderisk nok. Jeg har en halv times pause om dagen, og hvad jeg bruger den til, bør ikke komme andre mennesker ved, siger Jesper Rosenbeck. I Ærø Kommune betyder rygeforbuddet også, at de ansatte ikke må ryge i deres frokostpause, selvom de godt må forlade arbejdspladsen og gå hjem til sig selv. - Man kunne måske have foreslået, at folk ikke må ryge på arbejdspladsens matrikel, eller at de kunne flekse ud og så ryge. Men et totalt forbud synes jeg er for indgribende i de frihedsrettigheder, man har i sine pauser, siger Jesper Rosenbeck og fortsætter: - Jeg kan tvivle på, om det kan være lovligt, for selvom pausen er betalt, er det jo medarbejderens pause, så der kan jeg ikke se, at man kan blande sig i, hvad medarbejderen laver, siger han.

A4 Medier m.fl.
18-02-20

Artiklen er opdateret 05. maj 2020