Under Corona-krisen har det psykiske og fysiske arbejdsmiljø ændret sig markant for de fleste medarbejdere. Nogle har skullet vænne sig til at arbejde hjemmefra og hurtigt lære, hvordan man samarbejder virtuelt. Måske har det været en ensom affære, måske har det været en anledning til ekstra fordybelse.

Uanset hvad den enkelte medarbejder har oplevet af frustrationer, glæder, bekymringer og overvejelser, er der god grund til at være særlig opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø, når vi alle vender tilbage på arbejdspladsen igen.

Derfor har HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm i samarbejde med psykolog Marie Kingston udarbejdet disse fire ting, du kan gøre som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant:

Understøt realistiske forventninger og klare prioriteter

Når alle vender tilbage til arbejdspladsen igen, er der en risiko for, at vi kommer til at sætte arbejdstempoet op og forsøge at indhente de ting, der er blevet sat i stå under Corona-krisen. Samtidig er arbejdskapaciteten måske ikke helt på toppen. Det kan give risiko for overbelastning og stress. Hjælp ledere og medarbejdere med at afklare, hvad de realistiske forventninger til arbejdet er, og hvordan der skal prioriteres i opgaverne. Hvilke opgaver SKAL løses, og hvilke opgaver KAN løses?

Understøt det gode kollegaskab

Mange har oplevet et savn efter fællesskab og gode kolleger under nedlukningen og den uformelle og spontane kontakt, som ikke har været mulig under hjemmearbejde eller enkeltpersoners varetagelse af kritiske funktioner. Understøt eller foreslå sociale arrangementer, og at der bliver plads til videndeling, samarbejde og at holde pauser sammen.

Understøt tolerance og empati

Alle har bekymret sig og været under pres på forskellig vis under nedlukningen, og alle har skullet udvise stor fleksibilitet og omstillingsparathed. Det er ikke usædvanligt, hvis I efter tilbagevenden vil se reaktioner på udmattelse og pres. Nogle vil måske reagere med lidt større utålmodighed, irritabilitet eller modløshed. Andre vil have koncentrationsbesvær og ikke arbejde så hurtigt og effektivt. Dette kalder på forståelse og empati, hvilket du kan understøtte ved at italesætte over for ledere og kolleger, at ekstra tolerance og empati i denne periode er vigtig.

Understøt læring og nye gode vaner

Hvad har fungeret godt i samarbejdet under nedlukningen? Hvad har voldt problemer? Måske har teamet lært nogle vigtige ting om måden at arbejde effektivt sammen på, som de kan tage med sig? Måske kan du understøtte, at teamet taler om, hvad de har lært om deres samarbejde, og om der er noget, de vil gøre anderledes fremadrettet?

Kom godt tilbage efter corona 

Plakat og flyer til kollegerne

"Kom godt tilbage på arbejde efter corona-nedlukningen" er overskriften på en ny plakat fra HK Kommunal. Den fortæller i fem punkter, hvordan alle kan bidrage til en god opstart. Plakaten egner sig til opsætning på arbejdspladsen eller til anden formidling fra TR eller AMR til kollegerne. Den kan hentes her i to størrelser:

Kom godt tilbage A4

Kom godt tilbage A3

Der er også lavet en flyer i A4, der kan omdeles på arbejdspladsen. Den rummer lidt mere indledende tekst end plakaten.

Hent flyer'en her.