stop

- Overordnet er vi rigtig glade for, at så mange har søgt midler fra fonden. Vi lukker nu for at sikre, der er midler til de ansøgninger, der er kommet ind inden lukningen. Men heldigvis er der midler igen allerede 2.juni, forsikrer Jon Mortola Hansen, uddannelsespolitisk konsulent i HK Stat. Foto: Mostphotos

Mellem 6. maj og 2. juni 2020 er der lukket for ansøgninger fra HK'erne om penge til uddannelse fra Den Statslige Kompetencefond. Det skyldes, at HK Stats fondskar næsten er tømt, og at pengene på bunden derfor skal gå til de ansøgninger, der er indsendt inden 6. maj og endnu ikke behandlet. Det betyder, at de ansøgninger, fonden modtager i denne periode, vil blive afvist.

At der er så stor søgning til fondsmidlerne, er glædeligt og et tegn på fondens succes, mener uddannelsespolitisk konsulent i HK Stat Jon Mortola Hansen.

- Det, at midlerne er brugt, er et tegn på, at der er lyst og motivation til kompetenceudvikling. Det er utroligt positivt, at så mange har søgt om midler til videre- efteruddannelse, siger han.

Allerede 2. juni begynder en ny periode med nye midler, i alt 3,43 millioner kroner, i karret. Så hold dig klar, hvis du har planer om at søge støtte til efteruddannelse. Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de kommer ind.

Find inspiration til efteruddannelse på HK Stats kampagneside I form til fremtidens job

Det er ikke første gang, at HK Stats fondskar, 'OAO-HK Stat', har måttet lukke kortvarigt for ansøgninger på grund af HK'ernes store interesse for at søge uddannelsesmidler. Det skete også 10. januar 2020 – godt 4 måneder efter fondens åbning.

Læs også: HK’ere tømte pengetank til uddannelse – flere penge på vej

Siden åbningen 4. september 2019 og frem til 30. april 2020 har fonden modtaget 1.134 ansøgninger fra HK'erne, hvoraf 944 har fået tilsagn. Støtten beløber sig til i alt 9.877.792 kroner. Endnu 51 ansøgninger er i øjeblikket under behandling.

Det er ikke kun blandt HK'erne, at søgelysten til fondsmidlerne er stor. Også akademikernes kar er midlertidigt tømt og har været det siden 3. marts 2020.

Læs mere om Den Statslige Kompetencefond og den midlertidige lukning på Kompetencesekretariatets hjemmeside: HK Stat-puljen åbner igen til juni (Linket er udløbet pr 15/1 2021)