Regeringen og sundhedsmyndigheder har nu givet grønt lys til at bibliotekerne kan åbne.

Tålmodigheden skal dog strække sig til mandag d. 18. maj.

Det betyder, at bibliotekerne nu har cirka en uge til det kæmpe arbejde, det bliver at forberede, gennemgå arbejdsgange og planlægge alle mulige forbehold, begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger.

Den forberedelse kommer til at tage afsæt i de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen og sektorpartnerskabet på kulturområdet i fællesskab arbejder på.

Arbejder for konkrete anvisninger

Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, sidder med i partnerskabet og repræsenterer altså alle biblioteksassistenter og HK’eres interesser.

- Vi arbejder intensivt på at få så konkrete og specifikke retningslinjer på området som, for vi ved at mange ansatte er meget bekymrede for smitterisikoen, særligt i forbindelse med håndtering af materialer. Ligesom vi også arbejde på at skabe klare rammer for den daglige drift og hvordan biblioteksgæsterne må bevæge sig rundt på biblioteket.

Ligesom det også er et vigtigt at få afklaret, hvordan lånere må rører ved materialerne, altså tage en bog ned, kigge på den og sætte den på plads igen.

Præcise krav til karantæner, tak

Ifølge Kommunalbladets oplysninger kæmper man i øjeblikket om at få sat et præcist mål for, hvor lang tid materialer skal være i karantæne, og hvordan sikkerhedsforholdene helt konkret skal være, når de store mængder af udlån begynder at komme tilbage.

Mads Samsing håber, at sektorpartnerskabet får lov at fortsætte med at sætte sit aftryk på forberedelsen.

- Men under alle omstændigheder har HK Kommunal, Danmarks Biblioteker, Bibliotekschefforeningen og Forbundet Kultur og Information aftalt at mødes en gang om ugen i genåbningsfasen.

HK Kommunal følger situationen nøje og vil udsende nyheder på hjemmesiden, i facebookgruppen for biblioteksansatte og i nyhedsbreve.