Kvinde taler i headset

Mens den traditionelle beskæftigelsesindsats har været lukket ned under corona-krisen, er jobcentrene og deres medarbejdere gået nye veje i bestræbelsen på at hjælpe borgerne på vej.

Hvad enten det handler om nyledige, kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere arbejder landets jobkonsulenter kreativt og fleksibelt.

En af de måske mere overraskende erfaringer fra de nye arbejdsgange er, at samtaler med specielt kontanthjælpsmodtagere fungerer bedre via Skype, Teams eller andre digitale tjenester end gennem et fysisk møde.

Effektiv, ligeværdig kontakt

Annette Kyed, der er vejleder for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Aalborg, er en af de jobkonsulenter, der oplever mere nærhed med mange borgere via et digitalt møde.

- Hvor paradoksalt det end kan lyde, oplever jeg, at jeg har tættere kontakt med flere borgere, som jeg ellers i et fysisk møde ville have udfordringer med. Det handler om, at det for mange kan opleves intimiderende med fysiske møder på jobcentret. Det kan være svært for den ledige at møde ind fremfor at sidde hjemme i trygge rammer, siger Annette Kyed.

Hun og mange andre arbejder med borgere, der ofte har andre problemer end ledighed. Og Annette Kyed har modtaget meldinger fra borgere om, at det føles mere ligeværdigt og ikke så tidskrævende med digitale møder. Derudover er digitale møder mere effektive, mener både hun og mange borgere.

Friere rammer i beskæftigelsesindsatsen

I HK Kommunal ser næstformand, Mads Samsing, eksemplet med de digitale møder som en understregning af, at de ansatte i beskæftigelsesindsatsen også fremover bør have mere frihed til at varetage jobindsatsen.

- I forbindelse med coronakrisen har der været lukket delvist ned for beskæftigelsesindsatsen, og medarbejderne har løst deres opgaver på nye måder. Blandt andet ved at rådgive og vejlede borgere på digitale møder. De mange gode erfaringer skal vi tage med os videre, når beskæftigelsesindsatsen genåbnes. For eksempel bør det være muligt med digitale samtaler, siger Mads Samsing.

Næstformanden støtter en genåbning af beskæftigelsesindsatsen i takt med, at der kommer mere gang i den økonomiske aktivitet i samfundet. Det skal ske på en sundhedsfagligt forsvarlig og samfundsmæssigt ansvarlig måde, mener han, og opfordrer til et tæt samarbejde mellem ministeriet, KL og de ansattes organisationer.