Selvom krisen også er hård lige nu, så er fremtiden desværre stadig usikker og der mangler løsninger på, hvad der skal gøres når vi igen vender tilbage til en ”normal” hverdag. Der er brug for politiske løsninger, som sikrer både Danmark og dig bedst, og hvor regningen ikke ender hos den helt almindelige lønmodtager.

Derfor kommer Lene Roed sammen med formændende for HK Handel, HK Stat samt forbundsformand Kim Simonsen i Politiken med fire bud på pejlemærker, der skal bane vejen for at vi alle kan komme bedst muligt ud af corona-krisen.

Klogere, grønnere og mere digitalt

De to første pejlemærker handler om uddannelse og grøn, digital omstilling.

- Vi skal sætte massivt ind med grunduddannelse og efter-/videreuddannelse dér, hvor vi allerede kan se nogle danske styrker – nemlig inden for digitalisering og grøn omstilling. Her er der potentiale til, at Danmark kan indtage en markant førerposition, som kan trække væksten i gang, skriver Lene Roed og de andre formænd i kronikken.

Desuden har formændene fokus på den grønne omstilling.

- Der er mange initiativer, der både kan understøtte beskæftigelsen og den grønne omstilling, og som kan sættes i gang her og nu. Det drejer sig eksempelvis om udbygning af ladestandere til el-biler, puljer til udskiftning af olie- og gasfyr, støtte til installering af varmepumper m.v., skriver de.

Hold gang i forbruget og hjælp de ledige

Et andet fokuspunkt er, at vi skal forsøge at holde gang i hjulene.

- Vi må ikke begå den fejl at forsøge at spare os ud af en kommende krise, skriver Lene Roed og de andre formænd.

- Resten af det skadelige omprioriteringsbidrag i staten bør skrottes, og der bør sikres penge til et tiltrængt og mærkbart velfærdsløft i de kommende økonomiaftaler med kommuner og regioner. Vi må have højere ambitioner end blot at kunne følge det demografiske træk, hvor der bliver flere småbørn og ældre i fremtiden, skriver de.

Lene Roed og de andre formænd foreslår til slut, at man sætter ind og holder hånden under de ledige, så ingen i 2020 risikerer at falde helt ud af dagpengesystemet.

Du kan se alle punkterne i de fire pejlemærker HK har for tiden efter krisen lige her.

Hvis du har abonnement på Politiken kan du læse hele kronikken her.