På HK Kommunals område åbner bibliotekerne for indlån og udlån fra den 18. maj, men ellers er der ikke noget i planen, som ændrer på, at offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner arbejder hjemmefra eller er hjemsendt.

Regeringen og folketingets partier er også blevet enige om en langsigtet plan, der træder i kraft fra 8. juni, hvis smitten tillader det. I denne plan hedder det, at de dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for “sagspukler” må åbne fra 8.juni. Indtil videre ved vi ikke, hvilke områder der bliver omfattet her. Men vi følger udviklingen og vi samarbejder med KL, regionerne og andre relevante parter om forholdsregler, og om hvad der videre skal ske.

Fra 8. juni åbner museer, hvis smitten er under kontrol. Og her har HK kommunal også medlemmer.

Og så åbner planen også op for overvejelser om øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser efter 8. juni.

Politikerne er blevet enige om, at såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase 3, vil øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser kunne overvejes fra 8. juni.

Det er altså så meget, vi kender til på nuværende tidspunkt.

Vi ved, det er vanskeligt for jer som tillidsrepræsentanter med denne uklarhed samtidig med, at mange problemstillinger skal håndteres.

I forhold til at medlemmer i denne situation kan blive bedt om at udføre andre opgaver end normalt er billedet, at det rigtig mange steder bliver håndteret godt på arbejdspladserne, og både I og medlemmerne bliver inddraget. Men vi har også eksempler på arbejdspladser, hvor det har givet anledning til en del udfordringer.

Nogle medlemmer oplever problemer med børnepasning, blandt andet fordi en del bliver bedt om at hente tidligt, og der også er stor opmærksomhed på, at børnene ikke må komme i institution, når de blot har det mindste symptom på sygdom. Altsammen presser det familierne. Her fra centralt hold har vi opfordret arbejdsgiverne til at udvisestor fleksibilitet, og fra en samlet fagbevægelse har vi forslået regeringen at lempe reglerne for børns sygdom i denne tid.

Problemstillinger omkring risikogrupper ved vi også, at nogle at jer har været inde over. Her er udgangspunktet, at det er den praktiserende læge, som afgør, om man er i risikogruppe, hvor man har brug for særlige forholdsregler.

En del af alle corona-udfordringerne lander på jeres borde rundt omkring, og både fra arbejdsgivere og fra medlemmer hører vi stor ros til jer tillidsrepræsentanter for den måde, I håndterer det hele på. Så igen skal altså lyde et 1000 tak for indsatsen!

Vi har en række informationer til jer i dette nyhedsbrev. Blandt andet har vi udarbejdet nogle gode råd både til jer som tillidsrepræsentanter, til arbejdsmiljørepræsentanterne og til de medlemmer, som arbejder hjemme. Rådene handler om, hvordan man som hjemsendt møder godt ind på arbejdet igen, når den tid kommer.

Vi har udformet det som en flyer og som plakater, der kan printes ud i A4-format og hænges op, og I kan sende dem rundt digitalt til jeres medlemmer også. Dem håber jeg, I kan gøre brug af.

I kan finde de gode råd lige her.

Som altid kan I kontakte jeres afdeling, hvis I har behov for det, og ellers følger vi hele tiden op med nye svar i vores guide, som I kan finde her.

Rigtig god uge 20 herfra.

De bedste hilsner fra

Lene Roed