Vi har vænnet os til at arbejde og leve på nye måder. Nogle har arbejdet hjemmefra og er blevet mestre i virtuelt samarbejde. Andre har varetaget kritiske funktioner på arbejdspladsen med ganske få kolleger i behørig afstand. Uanset hvad den enkelte medarbejder har oplevet af frustrationer, glæder, bekymringer og overvejelser, er der god grund til at være særlig opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø, når vi alle vender tilbage på arbejdspladsen igen.

Derfor har HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent, Karen Brøndsholm i samarbejde med psykolog Marie Kingston udarbejdet disse fem råd til, hvordan du kommer bedst muligt tilbage på arbejde.

 • Afstem realistiske forventninger med din leder

  Når vi alle vender tilbage på arbejdspladsen, kan vi komme til at sætte tempoet op i arbejdet og forsøge at nå alle de ting, der er blevet sat på hold. Tal med din leder om, hvad der er realistisk for dig at nå, og hvad de vigtigste opgaver i arbejdet er – hvad skal du prioritere? Aftal gerne, hvilke opgaver der er SKAL-opgaver og hvilke der er KAN-opgaver.

 • Vær en (ekstra) god kollega

  Vis tolerance og fleksibilitet overfor dine kolleger. De har sikkert også været under pres, og synes måske det er svært, at tingene vender tilbage til ‘normalen’. Tal med kollegerne om, hvordan I har haft det under nedlukningen. Spørg til dem og hjælp hinanden med at komme godt i gang igen. Accepter, at vi måske ikke kommer op i et højt gear igen lige med det samme.

 • Begynd og afslut arbejdsdagen på en god måde

  Hjælp dig selv med at sætte rammer for din arbejdsdag, og start dagen op med at overveje: Hvad er det vigtigste, jeg skal nå i dag? Slut dagen af med at overveje: Hvad var det vigtigste, jeg fik gjort i dag? Hvad skal jeg nå i morgen? Hold fri, når du ikke er på arbejde.

 • Vis overbærenhed og omsorg overfor dig selv

  Accepter, at det har været og er en udfordrende tid, som trækker store veksler på vores energi og humør. Forvent ikke for meget af dig selv, men accepter, at du måske ikke arbejder så hurtigt eller godt, som du plejer. Giv din krop omsorg og opmærksomhed – hold pauser og mærk, hvad du har brug for.

 • Tag den vigtige læring med dig og hold fast i nye vaner

  Hvad har fungeret godt under nedlukningen? Hvad har du savnet? Og hvad har du nydt? Måske har du lært nogle vigtige ting om din måde at arbejde effektivt på, som du kan tage med dig? Måske kan I i teamet tale om, hvad I har lært om jeres samarbejde, og om der er noget, I vil gøre anderledes fremadrettet?

Plakat og flyer med 5 gode råd

"Kom godt tilbage på arbejde efter corona-nedlukningen" er overskriften på en ny plakat fra HK Kommunal. Den fortæller i fem punkter, hvordan alle kan bidrage til en god opstart. Plakaten egner sig til opsætning på arbejdspladsen og kan hentes her i to størrelser:

Der er også lavet en flyer i A4. Den rummer lidt mere indledende tekst end plakaten.

Hent flyer'en her.