Ikke så snart havde statsminister Mette Frederiksen lanceret planen for genåbning af samfundet, førend de første spørgsmål tikkede ind fra medlemmer til HK Kommunal. Spørgsmålene handlede især om fase 2 og 3 og hvad de forskellige meldinger konkret betyder. Desværre er det umuligt at svare konkret og detaljeret endnu, men her er hvad vi ved – og hvad vi gør.

Det sker i fase 2

Skolesekretærer og tandklinikker er allerede godt i gang, så det næste store område, som mærker en ændring er biblioteksområdet.

Den første udmelding lyder på, at udlån og aflevering åbner, men om eller i hvilket omfang borgere får adgang ind på biblioteket er endnu uvist – særligt hvilke regler, der i så fald vil gælde.

Dog ved vi, at sektorpartnerskabet for bibliotekerne mødes mandag eftermiddag til en forhandling om retningslinjer, og så snart vi ved yderligere, så melder vi det ud.

Men hvad med borgerservice på biblioteket?

Flere har spurgt, hvad med de biblioteker, som har integreret borgerservice.

Ifølge de oplysninger, som HK Kommunal har fået, så er det op til den enkelte kommune at vurdere, hvor servicen skal foregå – altså om det kun er på ”hoved-borgerservice” eller om kritiske henvendelser o.l. også kan foregå fra bibliotekerne.

Og hvad så i fase 3?

Hvad fase 3 konkret betyder for HK’ere er også usikkert. 

Dels afhænger meget stadig af, om smitten er under kontrol, dels siger den politiske aftale kun, at på arbejdsområder, der er særligt udsat for sagspukler” vil begynde genåbning. 

Hvilke områder, er er tale om, er ikke specificeret, men vores formodning er, at store dele af det sociale område samt beskæftigelsen er i tankerne.

Næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing har i dag, mandag, sammen med Mads Bilstrup (DS) og Laila Kildesgaard (direktør i KL) sendt et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelsgaard, hvor de opfordrer til også at oprette sektor partnerskaber på beskæftigelsesområdet.

Desuden hører HK Kommunal fra flere interessenter, at der allerede nu er ved at være et pres i borgerservice i forhold til pas, kørekort og vielser.

HK Kommunal følger med

Der foregår mange diskussioner og forhandlinger om, hvordan fase 2 og 3 skal udmøntes konkret.

Lene Roed, formand for HK Kommunal, understreger, at HK Kommunal er i fuld gang med at indhente yderligere informationer og retningslinjer fra alle de arbejdsområder, som er relevante for HK’ere.

Og så snart vi har pålidelige oplysninger, så melder vi dem ud – enten på her på HK.DK, i nyhedsbreve eller på Facebook.

- Men jeg vil gerne rose alle HK’ere for at gøre en kæmpe indsats under meget svære vilkår. Og jeres arbejde kan måske opleves lidt mere usynligt udadtil, men vi ved, at I knokler på livet løs, og vi gør alt for at fortælle det ud i offentligheden, siger Lene Roed.

FÅr alle den berettigede hjælp?

HK Kommunals formand, Lene Roed vil gerne rette ekstra opmærksomhed på de svage grupper i samfundet.

- Vi ved jo, at lægerne oplever færre almindelige henvendelser, og det giver en bekymring hos dem, om de ser alle med sundhedsmæssige problemer. På tilsvarende vis skal vi være opmærksomme på om ældre og udsatte grupper har fået ansøgt om de ydelser og den hjælp, de er berettiget til. Derfor tror jeg det er vigtigt, at borgerservice igen bliver mere tilgængeligt.