Om ganske få dage åbner bibliotekerne.

Opgaven bliver større end først antaget, hvor rygtet lød på, at det kun vil handle om udlevering af bestilte materialer og aflevering.

Men planerne fortæller, at der også åbnes for, at borgere fysisk får adgang til bibliotekerne.

Princippet er dog, at lånere KUN må opholde sig på biblioteket for at aflevere og låne biblioteksmaterialer, og de må ikke sidde, ”hænge ud” eller benytte eksempelvis læsesale.

Konkrete retningslinjer for bibliotekerne

Der er udarbejdet en række specifikke retningslinjer for bibliotekerne, som er lavet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og et sektorpartnerskab, hvor HK Kommunal blandt andet sidder med.

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal hvortil der er offentlig adgang.
 • Lånere kan tage kortvarigt stående ophold for at udvælge biblioteksmaterialer til hjemlån. 
 • Der må ikke finde publikumsarrangementer sted.
 • Det bør undgås, at bibliotekernes pc’er, printer og andet udstyr, hvor der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, benyttes..
 • Det skal klart skiltes, at lånere alene må opholde sig på biblioteket for at aflevere og låne biblioteksmateriale.
 • Bibliotekspersonale skal løbende overvåge, at retningslinjerne følges.
 • Ingen ubemandet åbningstid
 • Bibliotekerne bør tilbyde engangshandsker ved selvbetjeningsmaskiner fx ved de stationer, hvor der udlånes og afleveres bøger.
 • Afleverede materialer skal håndteres sikkert. Der er altså ingen krav om karantæne.
 • Personalet skal foretage hyppig afspritning/håndvask eller bruge handsker. Der bør holdes mindst 1 meters afstand mellem personer på biblioteksområdet, men der bør på biblioteket holdes mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som ved medarbejderes ophold i lukkede rum med dårlig udluftning m.v. f.eks. bibliotekets kælderlokaler, depoter og loft-rum.
 • Materialer, som lånere kortvarigt har i hånden, behøver ikke særlige forholdsregler i form af rengøring e.l.

Ud over disse specifikke retningslinjer gælder der en lang række generelle regler omkring hygiejne, risikogrupper, information mv.

Hvad med afleveringspukler?

Med beslutningen om, at borgere får adgang, står biblioteker med en kæmpe opgave at få forberedt arbejdsgange og procedurer, så retningslinjerne overholdes – og man i øvrigt tager højde for mulige problemstillinger.

De problemstillinger, HK Kommunal har fået henvendelser om, går fx på, hvordan man håndterer den afleveringspukkel af materialer – og dermed borgere – som man kan forvente.

Ligesom det skal besluttes, hvem og hvordan man håndterer borgere, som ikke evner at overholde reglerne.

Må biblioteker også yde borgerservice?

Et særskilt problem handler om de 2/3-dele af biblioteker, der også har borgerserviceopgaver integreret.

I retningslinjerne står der kun, at ”borgerservicefunktioner skal følge de til enhver tid gældende regler herfor”, men Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, er ikke helt sikker på, hvordan det tolkes lokalt.

- Betyder det, at nogle kommuner, hvor borgerservice og bibliotek er integreret åbner for, at der kan løses opgaver, som ligger ud over de kritiske opgaver? Det står ikke klokkeklart.

Mads Samsing har derfor ved et møde bedt indenrigsminister Astrid Krag og kulturminister Joy Mogensen (som har hhv. borgerservice og biblioteker som resort) om at få reglerne gjort fuldstændig tydelige og generelle.

Gruppen af biblioteksaktører – HK Kommunal, DB, Forbundet for Kultur & Information samt Bibliotekschefforeningen vil i øvrigt løbende samle spørgsmål og problematikker og bringe dem videre til rette myndighed. Så hvis du oplever uklarheder e.l., send dem gerne til Lisbeth.Storm.Henriksen@hk.dkfagkonsulent i HK Kommunal.

 
Artiklen er opdateret 13. maj 2020