HK Privats formandskab

Anja C. Jensen og Simon Tøgern glæder over den høje stemmeprocent. Foto: Jeppe Carlsen

Selv om interviewet pga. coronavirussen er et telefonopkald, så er det let både at høre og se begejstringen for sig, når formandskabet i HK Privat skal sætte ord på den netop overståede urafstemning. For med en stemmeprocent på 64,8 og en ja-procent på 94,8, så er det det bedste resultat, siden HK Privat blev stiftet i 2003.

- Den høje stemmeprocent viser, at der er opbakning til ”systemet”. Det, at arbejdsgivere og lønmodtagere indgår aftaler om løn- og arbejdsvilkår uden politisk indblanding. Vi glæder os over det flotte resultat, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

- Den høje stemmeprocent er et resultat af, at vores medlemmer er aktive og af at vi har været gode til at engagere medlemmerne. Lige fra vi begyndte at indsamle krav i foråret 2019 til selve urafstemningen, supplerer Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat.

Formanden og næstformanden peger begge på stigningen af fritvalgskontoen som den væsentligste forklaring på, at så mange stemte ja til de nye overenskomster.

- Da fritvalgskontoen blev opfundet i 2007, var den på 1 % og blev ikke rigtig regnet for noget. Men med især denne fornyelse har den udviklet sig til en ordentlig pose penge, som medlemmerne selv bestemmer over, uden at skulle spørge om lov, siger Anja C. Jensen.

- Jeg tror også, at mange medlemmer har overvejet, hvad det ville betyde, hvis de stemte nej i den aktuelle situation. Ingen har lyst til en konflikt lige nu. Der har da været nogle arbejdsgiverforeninger, som mente, at overenskomstfornyelsen skulle udskydes pga. coronakrisen, fordi de mener, at den er for dyr. Jeg vil i den forbindelse gerne kvittere for, at det er blevet ved snakken, og at arbejdsgiversiden står ved de aftaler, vi har indgået. Det er der brug for lige nu, siger Simon Tøgern.

Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 % i løbet af de tre år, de nye overenskomster løber. Procentsatsen er oven
i lønnen, og medarbejderne kan bruge kontoen til at finansiere seniordage, barns 2. hele sygedag, lægebesøg med børn, til ekstra pensionsopsparing eller få pengene udbetalt.

Trods begejstringen, så ærgrer det formandskabet, at det ikke lykkedes at flytte et eneste komma i dækningsområdet på Industriens Funktionæroverenskomst. Dækningsområdet beskriver, hvem der er omfattet af overenskomsten, og HK Privats holdning er, at det er for smalt og ikke tager højde for, at HK’erne dygtiggør sig.

- Vi oplever, at medlemmer med mellemlange uddannelser, fx professionsbachelorer, og medlemmer, der har erhvervet kompetencer ad andre veje, falder uden for eller bliver trukket ud af overenskomsten, fordi dækningsområdet henviser til bestemte uddannelser. Det er både utilfredsstillende og ude af trit med
tiden, siger Simon Tøgern.

Ærgrelsen over dækningsområdet kan dog ikke overskygge det samlede resultat, og Anja C. Jensen, som har ligestilling som sit ansvarsområde, glæder sig over, at den lønnede del af forældreorloven for ”den anden forælder” er blevet udvidet fra 5 til 8 uger.

- Det er et vigtigt skridt for ligestillingen, fordi det bliver mere legitimt for den anden forælder, som jo typisk er manden, at tage orlov, siger HK Privats næstformand.

HK Privat: Nyttig viden om OK20

Her finder du seneste nyt og generel information om de enkelte landsoverenskomster