- Laboranthåndværket kan ikke alene læres via online undervisning, derfor er det hammervigtigt, at skolerne nu får lov til at genåbne øvelseslaboratorierne og at de miljøteknologstuderende kan tage på feltture, udtaler formand for DL-F, Susanne Bahne Hansen.

DL-F har de seneste måneder haft en tæt kontakt til laborantskolerne, hvor status og strategi på området er blevet vendt i fællesskab.

DL-F har blandt andet kontaktet Uddannelses- og Forskningsministeriet for at komme med foreningens synspunkt på behovet for en hurtig genåbning af især laboratorieøvelserne for de studerende, så snart det blev vurderet sundhedsmæssigt forsvarligt.

Laborantskolerne har dog langt fra været lukket helt ned. Der har været online undervisning af de studerende de seneste to måneder, mens laboratorieøvelser har været lukket land. 

- Det er DL-F’s vurdering, at det er i sidste øjeblik, at laborantskolerne får lov til at åbne op for laboratorieøvelser og feltture. Ellers var det blevet svært for de studerende at indhente det tabte, siger Susanne Bahne Hansen og fortsætter:

- I DL-F ved vi godt, at de studerende har manglet laboratorieøvelserne de seneste måneder – og for nogle studerende har det sikkert været svært at bevare motivationen. Andre har måske endda overvejet at droppe ud af studiet. Til de studerende vil jeg sige: hæng i og duk op til den fremmøde-undervisning, du nu får mulighed for. Der er brug for jer på arbejdspladserne – først som praktikanter og efterfølgende som færdiguddannede laboranter og miljøteknologer.

 

Universiteterne fortsat udfordret

På universiteterne er billedet desværre fortsat, at en del laborantpraktikanter er hjemsendt.

Nogle laborantpraktikanter har arbejdet hjemmefra med teoretiske opgaver, og der er blevet tænkt ud af boksen i forsøget på skabe et fornuftigt læringsniveau. DL-F har et stort ønske om, at laborantpraktikanterne hurtigst muligt er retur på universiteterne, forklarer Susanne Bahne Hansen:

- Jeg håber på en hurtigere genåbning af forskningslaboratorierne, hvor laborantpraktikanterne også er en del af planen. I DL-F hører vi desværre om, at laborantpraktikanterne ikke alle steder prioriteres retur på arbejdspladsen af ledelsen i denne genåbningsfase. Nogle kollegaer stiller samtidig spørgsmålet: hvordan kan vores laborantpraktikant lære noget på 1-2 meters afstand – og hvordan kan jeg som vejleder lære fra mig på afstand?

- I DL-F forstår vi godt de bekymringer, men samtidig tror vi på, at arbejdspladserne gør alt, hvad der er teknisk muligt for at få laborantpraktikanterne retur hurtigst muligt. Det er vigtigt for laborantpraktikanterne, at de får så mange ”laboratorieskills” med sig, som det kan lade sig gøre i disse corona-tider, slutter Susanne Bahne Hansen.

 

Retur til dagligdagen

To emner optager lige nu DL-F, hvor arbejdslivet på mange arbejdspladser er i gang med at blive mere normalt: at få givet de laborantstuderende et fornuftigt uddannelsesforløb og få ansat kommende laborantpraktikanter.

Har I på arbejdspladsen spørgsmål til, hvorvidt jeres uddannelse af laborantpraktikanten har været god nok i denne corona-tid, anbefaler DL-F, at I kontakter laborantpraktikantens skole for en fælles vurdering. I er også velkommen til at kontakte DL-F, hvis I har spørgsmål ang. ansættelsesforholdet og et evt. behov for forlængelse af praktikforløbet.

Efter sommerferien vil en ny gruppe af studerende være klar til deres praktikforløb. Det er derfor vigtigt, at vi på arbejdspladserne fortsætter arbejdet med at slå stillinger op og indkalde til jobsamtaler – enten online eller i behørig afstand på arbejdspladsen. DL-F har ofte sagt det før: husk nu at ansætte en laborantpraktikant, fordi vi har alle en forpligtigelse til at sikre en stabil fødekæde til faget – bryd ikke den kæde i denne corona-tid.

 

Kontakt Dansk Laborant-Forening/HK

DL-F er klar til at hjælpe dig, uanset om du er laborantstuderende eller arbejder på en arbejdsplads, der har laborantpraktikanter ansat eller står over for at skulle ansætte en laborantpraktikant: skriv til os på dlf@hk.dk eller ring på: 3330 4470.