Billund

Ca. en tredjedel af de ansatte i Billund Lufthavn vil snart stå uden job. Det står klart efter dagens udmelding fra lufthavnen, og det ærgrer næstformand i HK Privat Anja C. Jensen, at regeringen og Folketinget endnu ikke er klar med en mere langsigtet plan for netop luftfarten:

- Luftfarten var en af de første brancher, der blev lukket ned, hårdt og brutalt, og de bliver sandsynligvis også en af de sidste, der kommer til at lukke op igen. Dertil kommer, at der kan være særdeles lange udsigter til, at de er tilbage på en omsætning, der ligner den, der var før corona-krisen. Det er jo ikke kun danske, men også internationale forhold, der gør sig gældende, og det er helt afgørende, at der findes en løsning, der kan holde branchen og dermed de mange ansatte på vingerne, siger Anja C. Jensen og fortsætter:

- Regeringen har tidligere vist nogen modstand mod branchespecifikke indsatser, og det forstår vi godt. Men med et bredt forlig om pakken til rejsebranchen i går, er der håb! Og ingen har så meget brug for det som luftfart. Vi erkender, at der ikke vil være det samme antal arbejdspladser i luftfart om et år, som der er nu, men vi har ikke råd til at lade en hel branche og dermed en række følgeerhverv gå neden om og hjem.

Næstformanden understreger, at det er helt essentielt med en plan, der rækker resten af året ud, og Billund Lufthavn er for hende et klart eksempel på dette:

- Billund Lufthavn har allerede en stor del medarbejdere hjemsendt på hjælpepakken, men når de skal kigge frem og justere antallet af medarbejdere op mod forventede indtægter, så kigger de lige nu ind i et scenarie, der hedder, at pakken udløber d. 8. juli, og så har de ikke andet valg end at afskedige. Perioden skal forlænges og beskeden må komme nu!

HK Privat Sydjylland har ca. 85 medlemmer i lufthavnen, og for formand Henny Fiskbæk handler det nu om, at man får forhandlet nogle ordentlige aftaler, og at regeringen vil fjerne de snubletråde, der kan være for opsagte ansatte, der har brug for videre- og efteruddannelse:

- Det her er simpelthen en katastrofe for området. Det er mange personer og familier, der bliver ramt, og det i en branche, hvor der desværre heller ikke er de store udsigter til, at man kan vende tilbage, når vi åbner grænserne igen. Derfor skal der virkelig fokus på uddannelse. Og alt det, der hedder, at der kan være ventetid på uddannelse ved ledighed, det skal bare ændres med det samme. Og jeg mener hellere i dag end i morgen.

Henny Fiskbæk er ærgerlig over opsigelserne, men glæder sig trods alt over, at medlemmer af HK Privat har et ekstra sikkerhedsnet ved opsigelse i form af organisationens kollektive lønforsikring.

HK Privat stiller på linje med andre organisationer tre klare krav til politikerne:

  • - Hjælpepakkerne for luftfart skal forlænges til udgangen af 2020 – og beslutningen om dette skal træffes hurtigt.
  • - Der skal være frie muligheder for kompetenceudvikling ved hjemsendelse – også før afskedigelse.
  • - Der er behov for en straksret til jobrettet uddannelse, så ledighed ikke bliver ventetid, men læringstid