Ved nedlukningen af Danmark var der mange, som skulle finde hurtige løsninger for etablering af hjemmearbejdspladser. Mange steder blev spisebordet indrettet som interimistisk arbejdsplads. Det kan være en fin, kortsigtet løsning, men når mange nu på anden måned arbejder hjemme, er det vigtigt, at det fysiske arbejdsmiljø får et eftersyn, lyder det fra HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent, Karen Brøndsholm.

- Vi får flere henvendelser om muskel- og skeletbesvær, og da vi ikke ved, hvor længe vi skal arbejde hjemme, er det rigtig vigtigt, at vi har fokus på det fysiske arbejdsmiljø. En hjemmearbejdsplads er nemlig omfattet af arbejdsmiljøloven på samme måde som arbejdspladsen. Den skal være indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, understreger Karen Brøndsholm.

Vigtigt med gode løsninger snarest

"Hvis en ansat udfører sit arbejde i hjemmet i stedet for arbejdsgivers virksomhed, kan en skade godt være omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven. Det afgørende er, om skaden skete på grund af forhold, som arbejdsgiver har haft indflydelse på, eller om skaden skete på grund af den ansattes egen indretning af hjemmearbejdspladsen."
Kilde: Arbejdsmiljøloven

I og med at arbejdsgiveren ikke har adgang til medarbejdernes hjem, er det vigtigt, at der er en tæt dialog om arbejdsforholdene trioen imellem. Arbejdsmiljøkonsulenten opfordrer derfor til, at man får foretaget en mini-APV, der kan kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladserne.

- Det er vigtigt at holde fokus på at finde nogle bedre løsninger snarest. Det kan f.eks. være at få et ekstra tastatur, en større skærm eller en bedre stol med hjem, forklarer Karen Brøndsholm.

Guide med 7 gode øvelser

HK Kommunal har lavet en guide med 7 gode øvelser, man kan lave derhjemme for at forebygge smerter og spændinger i ryggen og nakken.

Find guiden her.