Beskæftigelsesindsatsen bliver ikke lukket én dag mere, end det er nødvendigt. Sådan lyder det aktuelt fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der ifølge A4 Medier forventer at kunne genåbne jobcentrene delvist ’indenfor den nærmeste fremtid’.

Indtil videre har Hummelgaard ikke bare antydningsvist sat dato på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen, der i øvrigt under nedlukningen har hjulpet mange syge og ledige borgere.

HK er i den nuværende, uafklarede fase aktiv på flere planer i bestræbelserne på at præge beskæftigelsesdagsordenen.

Erfaringer fra nedlukningen

I lighed med blandt andre KL og socialrådgiverne er HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, fortaler for, at de positive erfaringer med digitale eller telefoniske samtaler med borgerne, man har gjort sig under corona-nedlukningen, skal videreføres efter genåbningen.

- Mange medarbejdere har i nedlukningsperioden oplevet, at dialogen med mange borgere er blevet mere ligeværdig og mere effektiv gennem digital kontakt. De erfaringer bør vi tage med os i det videre forløb, siger Mads Samsing.

Næstformanden tilføjer, at han ikke er afvisende overfor også at lade de såkaldte nulstillede samtaler foregå digitalt efter en konkret vurdering.

Nye meldinger fra beskæftigelsesministeren mere end antyder, at man fra regeringens side ser velvilligt på tanken om at foretage en digital åbning af beskæftigelsesindsatsen.

Hvad de ansattes fysiske tilbagevenden til jobcentrene angår, understreger Mads Samsing, at de tillidsvalgte og MED-systemet skal inddrages ’i stor skala’.

Artiklen er opdateret 14. maj 2020