.Micha Bitte Jensen, TR i Aviator Services
- Vi forhandler med en evig frygt for fremtiden, siger tillidsrepræsentant Micha Bitte.

Hun har været tillidsrepræsentant i 13 år, har 250 HK-kolleger i Aviator Services i en branche, som gennem årene har været igennem store ansættelsesrunder, masseafskedigelser og mange konkurser. Listen er lang.

- Men coronakrisen har alligevel været anderledes end alt andet, jeg har prøvet. Det sværeste har været, at udgangspunktet for forhandlingerne og retningslinjerne for, hvad vi må og kan gøre, har ændret sig nærmest dagligt. Og alt sammen med den overhængende frygt for fremtiden, siger Micha Bitte.

Hun har en tæt dialog med virksomhedens ledelse. Men uvisheden om krisens udvikling, og hvad indholdet vil være på det næste ministerielle pressemøde, gør forhandlingerne særdeles komplicerede. Og desværre ofte frugtesløse.

- Vi startede ud med aftaler om bemanding og fleksibilitet blot for at gøre øvelsen om, hver gang trafikken faldt mere drastisk end forventet. Ligeledes fik vi en del uddannelse arrangeret på kort tid, for i næste moment at få det hele aflyst da skolerne lukkede, konstaterer Micha Bitte.

- Forhandlingerne har været præget af en konstant frygt for fremtiden, slår tillidsrepræsentanten fast.

God kontakt med kollegerne
Micha Bitte og de øvrige tillidsrepræsentanter informerer løbende kollegerne, både på arbejdsmail og i en række grupper på Facebook. Det giver en særlig tæt kontakt med medlemmerne.

- Mange har skrevet til mig om deres bekymringer og er kommet med en masse gode input til, hvordan vi kan imødegå de forandringer, vi står i. I det hele taget oplever jeg et fantastisk engagement, opbakning til os tillidsvalgte og en tro og ønske om at komme sammen ud på den anden side, forklarer Micha Bitte.

- De fleste aftaler under hjælpepakke er nu landet, så bekymringen for fremtiden står tilbage, siger hun.

Hun håber, at regeringen åbner øjnene for situationen og leverer en hjælpepakke, der dækker bedre og er mere langsigtet for luftfartsbranchen.

- Den nuværende hjælpepakke er på blot et plaster på såret. For virksomheden afholder fortsat store omkostninger på løn og alt andet, er Micha Bittes analyse.

Brug uddannelse og omplacering
Som tillidsrepræsentant har hun også blikket rettet langt fremad. Det er nemlig helt afgørende, at hun i sin TR-rolle spiller ind, både overfor ledelsen og bredere arbejdsmarkedspolitisk.

- Det bør være muligt med flere initiativer for omplacering af de her medarbejdere for en periode, som vi så det med 200 HK’er ansat i Region Hovedstaden for et halvt år, lyder en af hendes ideer.

Og så har Micha Bitte en iboende frygt for, at social dumping kan blive en blandt andre helt uønskede konsekvenser.

- Arbejdsgiverne kan forblændes til at tro, at gode medarbejdere kan erstattes uden videre. Det kan de ikke! Det er folks levebrød og ikke mindst deres karrierevalg, og de er pissedygtige til det, de laver, understreger Micha Bitte.

- Deres uddannelse bygger på en tradition for intern uddannelse og erfaring, hvor den erfarne lærer den uerfarne op. Hvor systemkundskaber og mange forskelligartede funktioner gør os i stand til at varetage så bred en skare af flyselskaber, som vi gør, siger hun.

- Flyene skal nok komme på vingerne igen. Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre for at fastholde vores dedikerede og kompetente medarbejdere i mellemtiden, konstaterer Micha Bitte.

Hun peger på mere uddannelse og midlertidige omplaceringer som muligheder, der kan afbøde konsekvenser af krisen.

- Det vil i hvert fald være social dumping at acceptere, at de mennesker i dårlige tider blot erstattes af uerfarne udefrakommende på laveste kontrakter og løntrin, tilføjer tillidsrepræsentanten.