Den 17. marts lavede Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner en fælles tilkendegivelse om, at der var behov for tilpassede løsninger for at håndtere det pres, som Covid 19 lagde på sundhedsvæsenet og hospitaler. I tilkendegivelsen blev der peget på, at der ville blive behov for hurtige tilpasninger i forhold til arbejdsplanlægningen fx i form af ændrede arbejdstider og ændrede arbejdssteder, og at der kunne opstå situationer med meget overarbejde. Det har stillet store krav om fleksibilitet hos medarbejderne.

Nu er vi i en situation, hvor samfundet er ved at genåbne og omfanget af Covid 19 er stabiliseret.

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har derfor lavet en ny fælles tilkendegivelse. Der er enighed om, at man nu kan vende tilbage til almindelig planlægning af arbejdet og til almindelig mødeplanlægning efter arbejdstidsaftalen og overenskomsten.

Der er også enighed om, at hvis den nuværende situation ændrer sig på en måde, så der igen opstår problemer med at bruge den almindelig arbejdsplanlægning, så drøfter de centrale parter, om der er behov for nye tilpasninger i forhold til arbejdssituationen.

Der kan som hidtil – også før corona-situationen  naturligvis være situationer, hvor det er nødvendigt fx at ændre i mødeplanen mv. Her gælder som hidtil de bestemmelser, der er i arbejdstidsaftalen/overenskomsten.

Du kan læse den nye tilkendegivelse her.