- Det er vigtigt, at du anmelder det som en arbejdsskade, hvis du bliver syg af covid-19 i forbindelse med dit arbejde, også selv om det er hurtigt overstået.

Sådan lyder opfordringen fra HK Stats arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech.

- Det hænger sammen med, at det på sigt kan være svært at bevise i arbejdsskadesager, herunder også i ansvarssager, at arbejdsgivere fx ikke har taget tilstrækkeligt med hensyn til værnemidler, smitterisiko og lignende vedrørende covid-19-smitte, forklarer hun.

Der er flere måder at anmelde en arbejdsskade på. Arbejdsulykker har arbejdsgiver pligt til at anmelde, mens din praktiserende læge har pligt til at anmelde erhvervssygdomme. Man kan også personligt anmelde begge typer skader. Kontakt din HK-afdeling for rådgivning, hvis du kommer i situationen.

En del arbejdsgivere anmelder kun smitte med Covid-19 til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) hvis den ansatte har gener efter 5 uger. Det er dog et problem, hvis HK skal føre ansvarssager mod de arbejdsgivere, som bevidst har negligeret smitterisiko, værnemidler med mere. Her spiller statistikken fra AES en stor rolle i sagerne, men hvis sagerne ikke anmeldes er det svært at få den rigtige statistik, og dermed kan det blive svært at løfte bevisbyrden, oplyser HK’s Juridiske Kompetencecenter.

AES vil formentlig lukke sagerne igen, hvis de ikke giver anledning til gener efter 5 uger, men så er hændelserne journaliseret og vi kan dokumentere forløbet, skriver HK’s jurister.

Læs mere om muligheden for at få corona anerkendt som arbejdsskade:Corona kan nu anerkendes som arbejdsskade

Tryg tilbagevenden er ledelsens ansvar

Når din arbejdsplads genåbner, bør ledelsen i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøorganisationen gå grundigt til værks og – som anbefalet af EU – gennemføre en risikovurdering. Alle medarbejdere bør instrueres i den nye normal for adfærd og indretning af arbejdspladsen. Det skriver HK Stats næstformand Peter Raben i sin blog. Og han giver et bud på, hvad man som medarbejder kan gøre, hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke ser ud at være i orden.

Læs mere: Tryg tilbagevenden er ledelsens ansvar (Linket er udløbet pr 28/11 2022)