kongresfaner

EM i fodbold, OL I Tokyo, Nick Cave i Royal Arena … Coronakrisen får nu også HK Stat til at udsætte en større begivenhed – nemlig sektorkongressen – et år. Foto er fra den seneste sektorkongres i 2016. Foto: Nils Lund Pedersen

Tirsdag den 16. juni 2020 skulle delegerede fra hele landet forventningsfuldt være samlet på Hotel Nyborg Strand for at lægge linjen for HK Stats faglige arbejde de kommende 4 år. Politisk ledelse skulle de også vælge.To kandidater til posten som næstformand har allerede meldt sig til at efterfølge Peter Raben, der ikke genopstiller på grund af regler om valgtes alder.

Men både de delegerede og dem, der kandiderer til topposterne i fagforeningen, må ændre planer. HK Stats bestyrelse har besluttet at aflyse kongressen i 2020 og indkalde til en ny 9.-10. juni 2021. Baggrunden er usikkerhed om, hvornår coronakrisen tillader at forberede og gennemføre en kongres. HK-forbundets hovedbestyrelsen har netop godkendt beslutningen. Ifølge HK Stats love skal der afholdes kongressen hvert 4. år, og kun HK-forbundets hovedbestyrelsen kan dispensere fra den paragraf. Det gjorde HB 14. maj.

Flere grunde til at rykke

Allerede 3. april drøftede HK Stats sektorbestyrelse at udsætte kongressen til oktober 2020 på grund af risikoen for smittespredning blandt deltagere. Siden meddelte statsministeren, at forbuddet mod større forsamlinger gælder indtil udgangen af august. Dermed blev det et åbent spørgsmål, om det vil være muligt på normal vis at afvikle de aktiviteter, der går forud for en kongres.

- Flere HK-afdelinger har måttet aflyse deres generalforsamling i marts, og der er aktuelt tvivl om, hvornår de vil kunne afholde generalforsamling eller medlemsmøde. I forhold til den demokratiske proces i HK – for eksempel mulighederne for at stille forslag til kongressen og vælge delegerede – er det et problem, siger HK Stats sekretariatschef Vibeke Rittmann Petersen.

- Samtidig er det uklart, om det ville være muligt at afholde kongressen i oktober, som sektorbestyrelsen har drøftet. Vi ved ikke hvilke restriktioner, der vil være i forbindelse med at forsamles til den tid, tilføjer hun.

Bag bestyrelsens beslutning om at rykke kongressen ligger også et hensyn til de delegerede og andre, som måtte være utrygge ved at mødes mange mennesker, selv om myndighederne måtte have lempet forholdsreglerne, forklarer sekretariatschefen.

Men hvorfor vente helt til juni 2021?

- Det vil ikke vil give mening at holde kongressen i november eller december, og vi forventer at være travlt optaget af overenskomstforhandlinger på det statslige område i foråret 2021. Derfor vurderer sektorbestyrelsen, at det vil være bedst at aflyse kongressen i 2020 og indkalde til en ny i 2021, forklarer Vibeke Rittmann Petersen.

Kan ende som digital kongres

Under bestyrelsens debat om mulighederne stod det klart, at et flertal ikke ønsker at satse på at afvikle kongressen som en rent digital event. Men hvis det ikke bliver muligt at åbne dørene for en kongres i 2021 – på grund af en ny corona-situation eller lignende -  så vil kongressen blive holdt digitalt.

Kun 3-årig kongresperiode

Hvis HB godkender, at HK Stat rykker kongressen til 2021, venter en ny sektorkongres i 2024 – altså efter tre år. Normalt er en kongresperiode på 4 år. På den måde vil HK Stats kongresser igen kommer i takt med forbundets og de øvrige sektorers kongres-kalendre.

En nyindkaldelse til kongres i 2021 skal ske efter lovene, og valg af delegerede i afdelingerne skal ske efter medlemstal per 31. december 2020. Delegerede, der allerede var valgt til kongressen i 2020, får nærmere information fra HK om, hvordan de kan stille op som delegerede til kongressen i 2021.