Hvis du har fået erstatning for en arbejdssskade, har du måske fået for lidt

Er du med i efterlønsordningen, men venter med at gå på efterløn, har du mulighed for at få en skattefri præmie.

 

Men den præmie går du måske glip af, hvis du bliver ramt af en arbejdsskade og er nødt til at stoppe med at arbejde tidligere, end du havde planlagt.

 

Men det er der lavet om på nu, fortæller sagsbehandler Kirsten Thimm fra Det Sociale Team hos HK Nordjylland.

 

-  En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver nemlig mulighed for, at du kan få genoptaget din sag. Det er tilfældet, hvis du efter en arbejdsskade har fået udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne, uden at din mistede efterlønspræmie er regnet med, siger Kirsten Thimm.

 

Kontakt Det Sociale Team hos HK Nordjylland, Kirsten Thimm og Anders Jensen, her:

 

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/nordjylland/om-hk-nordjylland/medarbejdere

 

 

 

Du kan få genoptaget din sag, hvis

* Du har haft en arbejdsskade, hvor du har fået erstatning for tab af erhvervsevne

* Du stoppede med at arbejde på grund af arbejdsskaden, selv om du havde planlagt at arbejde i flere år, hvis skaden ikke var sket

* Du var tilmeldt efterlønsordningen og gik glip af de skattefri præmier, som du kunne have fået, hvis du var fortsat med at arbejde

* Din afgørelse om tab af erhvervsevne er truffet i perioden 1999-2020