Alle har oplevet fordele og ulemper ved at holde møder på Skype, Teams og Zoom under coronakrisen. Vi er i blevet en del klogere på, hvordan vi bedst kommunikerer virtuelt med lederkolleger, medarbejdere og borgere.

At digitaliseringen hele tiden skaber nye muligheder, kommer selvfølgelig ikke bag på dig som chef eller leder med ansvar for offentlige, administrative arbejdsområder. RPA, chatbots og andre automatiseringer af arbejdsopgaver vinder stadig hurtigere frem, og hele denne digitale udvikling har stor betydning for, hvad fremtidens administrative medarbejdere skal kunne. Det stiller derfor også nye krav til dig.

For at blive klogere på, hvad du kan forvente og skal være klædt på til, samlede HK Kommunal Chefgruppen en række eksperter og erfarne praktikere til at give deres bud på, hvilke muligheder og udfordringer digitaliseringen rummer for dig, som gerne vil være en god leder i en digital hverdag.

Ekspertgruppens viden og råd er samlet i et hæfte, som lige nu er på vej til din postkasse med gammeldags, analog snailmail. Du kan også læse og downloade hæftet her.


Sådan arbejder dine kolleger med digitalisering

I to videoer kan du se og høre, hvordan to kolleger fra Chefgruppen har håndteret digitaliseringens muligheder på det administrative område.

Lasse Kilpinen, funktionsleder i HR-afdelingen på Odense Universitetshospital, og Troels Søndergaard Andersen, afsnitsleder i Staben i Vejle kommune, fortæller i videoerne, hvordan de ledelsesmæssigt er gået til processen med at indføre robotter til at automatisere noget af det administrative rutinearbejde.

Fokus for dem begge har været at inddrage medarbejderne både før og under. Dels for at udnytte deres indgående kendskab til de arbejdsopgaver, som skal automatiseres og dels for at opkvalificere deres viden, så de selv kan være med til at udvikle robot-softwaren eller hjælpe dem, som skal, så robotterne løser opgaverne bedst muligt. Og ikke mindst for at imødegå frygten for, at ’nu kommer robotterne og tager vores arbejde’.

Har frigivet egne ressourcer

- Vi har taget vores egne opgaver og fået dem automatiseret for at frigive ressourcer hos medarbejderne til at kunne digitalisere endnu mere. Vi har haft stor fokus på at få det lidt kedelige rutinearbejde automatiseret, så vi har ikke oplevet modstand fra medarbejderne. Tværtimod: ”Jeg har den her opgave, kan robotten ikke løse den for os?”, kommer de og spørger, fortæller Lasse Kilpinen.


Troels Søndergaard Andersen har også valgt at inddrage sine medarbejdere i udviklingen af digitale assistenter, som betaler lægeattester og tolkeregninger. Og lige nu kører man forsøgsprojekter på betaling af små fakturaer, som de har 80.000 af om året.
- Vi har haft samtaler med de medarbejdere, som skulle have robotkollegaer, inden vi gik i gang om, at ”det her kommer, så hvordan kan vi gøre det bedst?”, fortæller han.