rb og mb

Skatteminister Morten Bødskov opfordrer de faglige organisationer til at sende ham konkrete forslag til, hvordan statens arbejdspladser skal fastholde og udvikle seniormedarbejderne. HK Stats formand Rita Bundgaard har allerede leveret et par ideer, da de mødtes 18. maj. Foto: Mikkel Østergaard (Rita Bundgaard) og pressefoto.

”Giv modne ansøgere til ledige job en reel mulighed for at blive ansat. Og sørg for at gøre arbejdspladserne attraktive for medarbejdere over 50 år. På den måde kan man fastholde dem, nogle kalder seniorer.”

Sådan lød to af meldingerne fra HK Stats formand, da hun mandag 18. maj 2020 var inviteret til en snak om statens seniorpolitik og -praksis med skatteminister Morten Bødskov. Han er som politisk chef for den nye Medarbejder- og Kompetencestyrelse også de statsansattes øverste arbejdsgiver.

- Hvis man først har mistet sit job i en alder af nogle og halvtreds, er det bare svært at få et nyt - udover vikarjobs og anden midlertidig beskæftigelse. Derfor bør en forstærket indsats på seniorområdet begynde med at fastholde denne aldersgruppe, siger Rita Bundgaard.

Og det burde ikke være svært at se mulighederne i den taktik, mener hun.

- Medarbejdere over 50 år med lang erfaring på arbejdspladsen har ofte en historik og et udsyn, som er væsentlig for at få løst kerneopgaverne. De kvalifikationer er lige så værdifulde som at være den sprudlende projektleder, der altid byder sig til, siger Rita Bundgaard.

Da en undersøgelse for nylig dokumenterede, hvor svært det er for mennesker over 50 år at få job i ministerier og styrelser, lovede Morten Bødskov at invitere faglige organisationer til en snak om problemet. Og han slog over for Folketinget fast, at fastholdelse og udvikling af seniorer er et centralt indsatsområde for statens arbejdspladser og at det er regeringens politik.

- Det er et vigtigt signal. Jeg understregede over for ministeren, at det er vigtigt, at regeringen sender dette signal igen. Og at man er klar til at omsætte det i praksis, siger HK Stat-formanden.

Morten Bødskov lovede under mødet at skrive til alle sine ministerkolleger og minde dem om, at regeringens politik er at udvikle og fastholde seniormedarbejdere. Samtidig opfordrede ministeren de faglige organisationer til at sende ham konkrete forslag til, hvordan statens arbejdspladser skal fastholde og udvikle seniormedarbejderne.

Morten Bødskov har også i et svar til Folketinget forklaret, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal arbejde med at sikre, at ældre medarbejdere kan blive ved med at være en aktiv, kvalificeret, fleksibel og efterspurgt arbejdskraft.

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, deltog også i mødet med ministeren, lige som Sara Vergo, formand for de offentligt ansatte djøf’ere. Det var omtale i artikler i Politiken af en undersøgelse fra Djøf, der i marts fik Morten Bødskov på banen med en invitation til de faglige organisationer til at diskutere seniorpolitik på statens arbejdspladser. 

Læs på politiken.dk: Ældre ryger først i statens fyringsrunder