Privatfoto

Det er nu mange steder ude af HK’ernes hænder at løse statslige serviceproblemer. "Det kan tage 2 måneder at få hængt et billede eller en opslagstavle op. Folk spørger, hvorfor virker mit bord ikke? Vi mærker alle frustrationerne, og kollegerne bliver sure på os, når der ikke er kaffe, men det er jo ude af vores hænder," fortæller de to HK-tillidsrepræsentanter i Vejdirektoratet, Lane Dahl Quist og Maria Juul. Privatfoto

Siden oktober sidste år har statens nye serviceaftale med servicegiganten ISS været en realitet. Ambitionen var, at en samlet udlicitering af en række serviceopgaver på statens arbejdspladser ville skabe store besparelser og mindre bøvl.

Læs også: Kritik af manglende coronarengøring i Forsvaret

I stedet har spareøvelsen skabt både problemer og klager på de berørte arbejdspladser. Det viser HK Statbladets rundringning til tillidsrepræsentanter i en lang række af de styrelser, som var omfattet.

Der er tilfredshed med udliciteringen hos de to ansvarlige styrelser, Bygningsstyrelsen og Økonomistyrelsen. Men fra medarbejderne i mange af de 31 berørte styrelser, er der massiv kritik over den service, de nu møder i hverdagen.

Det samme gælder i Forsvaret, der i 2018 samlede en række serviceopgaver hos ISS.

Læs også: Staten fortsætter privatisering i ny stor bølge

Siden HK Statbladet i seneste nummer og på HK.dk skrev de første artikler om temaet, har der været mange reaktioner på HK Stats Facebookside, og redaktionen har fået en del henvendelser fra medlemmer.

Medarbejdere og tillidsfolk siger til HK Statbladets redaktion, at de oplever en lang række problemer, der giver små og store frustrationer i hverdagen.

Vi har lavet en ’top-10’ over de mest hyppige klager og iøjnefaldende problemer, som udliciteringen af statens samlede facility management i ’bølge 1’ og i Forsvaret har medført.

10 svar fra statens medarbejdere:

  1. Mindre rengøring og markant mere beskidt på mange arbejdspladser.
  2. I Forsvaret oplever medarbejdere, at der kommer andre gæster ind på deres værelse om natten, når de overnatter på kursusejendomme.
  3. Massive problemer med forplejning, lokalebooking og booking af intern overnatning med videre i Forsvaret. Også problemer andre steder.
  4. Besparelserne på service hos FES – Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har skubbet ekstraudgifter nedad.
  5. Simple bestillinger trækker ud – medarbejdere skal rykke op til 6 gange – fx for at reparere et toilet, der står og løber eller ikke virker.
  6. Medarbejdere i Skatteforvaltningen fik rengøring i arbejdstiden. Og har derfor på grund af datasikkerhed været nødt til at vende alle papirer om.
  7. Maden i kantinen er blevet dårligere og ordningen er mindre fleksibel (to steder i landet lyder svaret dog, at kantinemaden nu bliver præsenteret pænere).
  8. Der blev ikke længere vasket op i tekøkkener, og der har manglet papirhåndklæder på toiletterne på en række adresser. Hos blandt andre Vejdirektoratet i Fløng har toiletter været ude af drift i tre måneder, mens den centrale kaffemaskine ikke blev repareret før en måned efter nedbrud.
  9. Et lille juletræ til kantinen på lidt over halvanden meter med fod, men uden pynt kom med ISS’ mellemkomst til at koste Vejdirektoratet 2.500 kroner.
  10. Hos både Vejdirektoratet og hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Teglholmen i København har medarbejdere måttet klare sig uden kaffe i lange perioder, mens de projekterer nye broer og rydder op efter EFI.

Bygningsstyrelsen: Vi er kommet fint fra land

Det er Bygningsstyrelsen, der får alle henvendelser med bestillinger, fejlmeldinger eller klager til ISS at se, og fra projektet startede i oktober til januar, kom der omkring 10.000 henvendelser. Det har været alt fra, at der mangler et whiteboard i et mødelokale, til at der mangler mad i kantinen, oplyser Bygningsstyrelsen.

- I samme periode er der kommet omkring 100 deciderede klager. Og tallene er ikke overvældende i forhold til, hvad man kan forvente. Det er et meget normalt billede for en førstegangs-udlicitering. Overordnet set er det vores vurdering fra Byggestyrelsen, at vi er kommet fint fra land, og vi oplever, at samarbejdet med ISS fungerer fint, lyder det fra Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen "trækker på de mange gode erfaringer fra bølge 1, og har fortsat fokus på de tre fokusomåder effektivitet, kvalitet og brugertilfredshed," lyder det på styrelsens hjemmeside i forbindelse med, at ’bølge 2’ trods protester nu er iværksat.

Udlicitering af service

I oktober 2019 startede ’bølge 1’ hvor service på 31 statslige arbejdspladser kom med i Bygningsstyrelsens samlede udlicitering til ISS. Den 1. oktober blev 143 af statens medarbejdere derfor privatiseret og overført til tjeneste hos ISS – iført nye uniformer.
Siden er yderligere 55 statslige arbejdspladser med et endnu ukendt antal medarbejdere udpeget til at komme med i ’bølge 2’. I forvejen har Forsvaret udliciteret service for tre milliarder kroner over til ISS.
Nogle af de overførte medarbejdere i bølge 1 har været positivt overraskede. Nogle har valgt at gå på efterløn eller pension. Nogle har søgt væk. Mindst seks er ifølge redaktionens oplysninger blevet fyret. Og HK Statbladets redaktion har kendskab til mindst to tilfælde, hvor medarbejdere er blevet langtidssygemeldt

Læs hele HK Statbladets digitale tema om udlicitering på hk.dk/stat/privatisering