Der er netop udsendt nye og reviderede retningslinjer for sikkerheden på de genåbnede biblioteker.

Primært handler opdateringen om siddearealer og borgerservicefunktionen.

I forhold til siddearealer står der nu: 

”Læsesale og siddearealer bør overholde sundhedsmyndighedernes krav til afstand og skal overholde bekendtgørelseskrav til areal pr. person. Der er dog alene krav om 2m2 pr. person i læsesale og lignende. Læse/studiepladser bør enten rengøres mellem hver besøgende (dog efter en konkret vurdering af behov), eller det skal være muligt for de besøgende at foretage egen rengøring”. 

Biblioteker kan tilbyde borgerservice hvis ...

Der bliver desuden åbnet en smule op for borgerservicefunktionen på bibliotekerne.

”Borgerservicefunktioner på biblioteker følger de til enhver tid gældende regler herfor, så længe deres åbning i øvrigt ikke forhindrer overholdelsen af de foreliggende retningslinjer”. 

Det mener HK Kommunal skal forstås sådan, at biblioteker også kan tilbyde borgerservice, men at den opgave-varetagelse ikke må påvirke de sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer, som i øvrigt gælder for biblioteksfunktionen.

Desuden er det ikke entydigt klart, om der i denne borgerservicefunktion ligger samme geografiske forskel, som for den generelle åbning af kommunerne – altså om det kun gælder i de jyske og fynske kommuner.

HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, har derfor spurgt hos kulturministeriet, hvordan disse uklarheder præcist skal forstås.

Følg med i Facebook-gruppen for biblioteksansatte for seneste nyt og opdateringer.