HK har i en webbaseret survey via HK Danmarks medlemspanel taget temperaturen på, hvordan det står til hos over 4.000 medlemmer heraf en række midt- og vestjyske HK’ere.

 

- Ud fra svarene i undersøgelsen står det klart, at kollegerne betyder rigtigt meget for os. Det ved vi allerede fra tidligere undersøgelser, men det træder helt tydeligt frem her under Corona-krisen, fortæller Marianne Køpke, afdelingsformand for HK MidtVest.

 

Således har 9 ud af 10 af de adspurgte midt- og vestjyske HK’ere svaret, at de har savnet deres kolleger under Corona-krisen.

 

Kolleger, der sætter hænderne sammen tværs over skirvebord.

 

I alt 66 procent af de midt- og vestjyske HK’ere i undersøgelsen har arbejdet hjemme under Corona-pandemien, og det er ikke blot kollegerne, de har manglet. Næsten halvdelen (43 procent) af de adspurgte HK’ere i Midt- og Vestjylland har også savnet kantinen.

 

Om resten så ikke har en kantine eller blot synes, den er for dårlig generelt, melder historien ikke noget om. Men tallene tyder altså på, at frokosten er en vigtig del af arbejdsdagen.

 

Glade for hjemmearbejde

Rigtig mange har under Corona-krisen haft børnene hjemme, fordi skolerne har været lukkede, og pasning kun har været tilbudt i nødstilfælde.

 

Hver anden (56 procent) af de midt- og vestjyske HK’ere synes, det har været hårdt at passe både børn og arbejde samtidigt. Men 9 ud af 10 (87 procent) siger, at de har været glade for at se mere til børnene.

 

Generelt har de midt- og vestjyske HK’ere været glade for at arbejde hjemmefra. Det er kun hver 5., der ikke har været glad for det, og kun 15 procent tilkendegiver, at de har manglet ro til at arbejde under Corona-pandemien.

 

Nye muligheder

- Jeg tænker, at hjemmearbejde fremover kan give helt nye muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv uden så meget stress og jag.

 

- Muligheden for større fleksibilitet til familierne ved hjemmearbejde måske et par dage om ugen i kombination med den sparring og det faglige og sociale fællesskab, man får på arbejdspladsen, kan give gevinst for både medarbejdere og virksomhed. I sidste ende kan det munde ud i en bedre medarbejdertrivsel, øget effektivitet og bedre balance i hjemmet, siger Marianne Køpke.

Artiklen er opdateret 25. maj 2020

Du får fagligt fællesskab

Vær med i det faglige fællesskab på din arbejdsplads. Det er dig og dine kolleger, der vælger tillidsrepræsentanten, der er HK’s lokale repræsentant. Og som kan hjælpe dig i dagligdagen. Et fagligt fællesskab er ikke blot faglig støtte – det er også socialt fællesskab, hvor du har indflydelse på aktiviteter og handlinger.