Kære medlem af HK Stat

Mere i løn? Højere pensionsbidrag? En fritvalgsordning? Uanset hvilken slags forbedring af overenskomsten, du foretrækker, hører vi kun om din holdning, hvis du fortæller os om den! Coronakrise eller ej.

Fra i dag vil HK Stat indsamle dine og andre medlemmers forslag til krav for fornyelsen af overenskomsten. Den nuværende, OK18, udløber med udgangen af marts 2021.

For at kunne få en god pejling af medlemmernes ønsker samt drøfte og prioritere kravene med alle de andre fagforeninger i staten er det på høje tide at gå i gang. Helt som vi plejer.

Men omstændighederne er langtfra, som de plejer at være!

Når man som fagforening skal forny en overenskomst, prøver man altid at tage bestik af situationen, og man forbereder sig på alle tænkelige muligheder og scenarier. Sådan er det også og i særlig grad lige nu.

I HK Stat og i OAO-S, der samler HK’ere og en lang række andre faggrupper i staten, er vi stærkt optaget af, hvordan vi tilrettelægger den bedst mulige overenskomstfornyelse. Vi tager bestik af situationen, i hele perioden frem til overenskomstfornyelsen. Fordi situationen kan forandre sig med kort varsel. Det samme gør sig gældende i CFU, der er forhandlingsfællesskabet for alle statens ansatte.

Usikkerhed om og konsekvenser - særligt de økonomiske - af coronakrisen betyder, at rammerne for forhandlingerne om forbedringer af dine løn- og arbejdsvilkår er specielle. En forlængelse af OK18 kan endda komme på tale. Som du måske har læst eller hørt i medierne, diskuterer de faglige organisationer for de ansatte i kommuner og regioner den mulighed. I staten gør vi os selvfølgelig også vores tanker.

Uanset hvornår og hvordan forhandlingerne kommer til at foregå, vil HK Stat bringe medlemmernes prioriteringer af mulige forbedringer af overenskomsten med i forberedelser og forhandlinger. De forslag til krav og prioriteringer, du og andre medlemmer giver os nu, bliver vores udgangspunkt for arbejdet med OK21.

Derfor opfordrer vi dig til at bruge lidt tid på at læse om OK-fornyelsen og ikke mindst til at indsende dine forslag til krav. Det er nemt og tager kun få minutter. Brug din ret - og fortæl os ud af posen, hvad der kan være med til at forbedre dit arbejdsliv.

Venlig hilsen

Rita Bundgaard, formand

Peter Raben, næstformand