Peter Raben

HK Stats næstformand Peter Raben mener ikke, at statens arbejdsgiverkontor har lyttet nok til de ansattes ønsker til forsvarlige retningslinjer for genåbning af arbejdspladserne. Foto: Mikkel Østergaard

Hvad betyder det egentlig, at medarbejdere i staten og andre offentlig ansatte kan genoptage den fysiske tilstedeværelse på arbejdspladserne fra på onsdag den 27. maj - hvis de vel at mærke arbejder i Jylland eller på Fyn? Skal nogen fortsætte med at arbejde hjemmefra? Hvordan bliver retningslinjerne for at opholde sig på kontorer og andre arbejdssteder? Hvad med særligt udsatte medarbejdere?

Spørgsmålene er mange, og i weekenden kommenterede HK Stat og andre faglige organisationer et sæt retningslinjer, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har skrevet. I løbet af mandag den 25.5. forventes styrelsen at offentliggøre de endelige retningslinjer.

Næstformand: Alle skal kunne føle sig trygge

- Som led i, at den offentlige sektor skal bidrage til en yderligere genåbning af Danmark har Medarbejder- og kompetencestyrelsen fornuftigt nok udarbejdet retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige arbejdspladser. Denne genåbning må netop ske ansvarligt og forsvarligt under hensyntagen til, at den offentlige sektor er mangfoldig og med respekt for den enkelte medarbejder – samt i dialog med medarbejdere og tillidsvalgte. Alle skal kunne føle sig trygge, siger Peter Raben, næstformand i HK Stat.

Han er altså tilfreds med, at der nu kommer spilleregler for de statsansattes tilbagevenden til de fysiske arbejdspladser. Men han mener ikke, at statens arbejdsgiverkontor har lyttet nok til de ansattes ønsker til forsvarlige retningslinjer.

Afslog at skrive under

- De faglige organisationer fik heldigvis i en meget kort høringsproces i løbet af Kristi Himmelfartsferien mulighed for at afgive bemærkninger til udkastet til retningslinjer. Det benyttede HK Stat sig af, og via høringssvar fra CFU foreslå en række præciseringer. Desværre blev der kun mulighed for kort at præsentere vores bemærkninger på et online-møde søndag formiddag. De faglige organisationer afslog derfor at være medunderskrivere af retningslinjerne, der har for mange ’bør’ og ’så vidt muligt’ og heller ikke rummer tilstrækkelig tydelig placering af arbejdsgivernes ansvar, lyder kritikken fra Peter Raben.

Kræver forsvarlig ergonomi for hjemmearbejdende

Han er blandt andet optaget af at sikre dem, der fortsat skal arbejde hjemme, forsvarlige ergonomiske forhold for arbejdsgivers regning.

- Retningslinjerne indebærer, at en række medarbejdere – nok især administrative – fortsat skal arbejde hjemme, måske endda i flere måneder endnu. Derfor må arbejdsgiveren sørge for, at det foregår under ergonomisk forsvarlige forhold og stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed. Vi ser stadig flere henvende sig til kiropraktikere og fysioterapeuter med smerter som følge af hjemmearbejde. Hjemmearbejde skal ikke blive et tilbageslag for arbejdsmiljøet. Det har arbejdsgiverne ansvaret for, når de vurderer, at medarbejdere fortsat skal arbejde hjemmefra, understreger Peter Raben.

Forskudte arbejdstider

Han nævner samtidig en stribe andre krav, som retningslinjerne burde sikre blev indfriet. Fx at arbejdsmiljøorganisationen og Samarbejdsudvalget skal inddrages, når der eksempelvis skal tilrettelægges forskudte arbejdstider og at der skal stilles værnemidler til rådighed for medarbejdere med borgerkontakt.

- Retningslinjerne opfordrer til inddragelse af medarbejderne i planlægning af genåbningen; men der bør ikke være nogen tvivl om, at Arbejdsmiljøorganisationen og AMR skal inddrages. Og det samme skal SU og tillidsrepræsentanterne. Ifølge SU-reglerne er ledelsen forpligtet til at informere SU om beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, hvilket er tilfældet, hvis arbejdstiden tilrettelægges med forskudte mødetider. Det må via inddragelse af TR sikres, at ændrede mødetider ikke sætter medarbejdere i klemme i forhold til fx at bringe og hente børn i daginstitution eller transport med den kollektive trafik, for hverken børnehaver eller busser kan lige pludselig ændre åbningstider eller køreplaner, siger HK Stats næstformand.

Redaktionen opdaterer artiklen her på hk.dk og poster nyheden på HK Stats Facebookside, når de endelige retningslinjer bliver offentliggjort.