Charlotte Zoey Søndergaard har taget konsekvensen af et arbejdsliv, der affødte stress. Foto: Leif Bolding/Københavns Universitet

Den 59-årige HK’er Charlotte Zoey Søndergaard har prøvet det meste i sit arbejdsliv. Men hun havde aldrig troet, at hun ville gå ned med stress. Det gjorde hun ikke desto mindre for tre år siden i jobbet som sekretær på studieområdet på Aalborg Universitet i København.

- Jeg havde da helt klart meget arbejde og perioder med ekstra stort tidspres. Men det, der væltede mig, var de mange ændringer i organisationen, meningsløse forandringer og det svigtende overordnede fokus på, hvad der skete på arbejdspladsen. Det var svært at se retningen, og synlig ledelse var en mangelvare, siger Charlotte Zoey Søndergaard.

Læs også: Hver tredje HK'er arbejder i et for højt tempo

Under en af flere sammenlægninger på universitetet blev hun og flere kolleger holdt uden for indflydelse. Og pludselig fik sekretærerne en ny leder, som lagde ud med at flytte de administrative ansatte sammen på et fælles kontor. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over for Charlotte.

- På det tidspunkt gik jeg ned med stress. Jeg fik problemer med at koncentrere mig om arbejdet, og vi var for mange personer på et lille areal, så der var aldrig ro. I en lang periode er der jævnligt blevet taget en masse nye beslutninger, hvor ledelsen ikke har været i stand til at føre dem til dørs. Medarbejderne er i stedet blevet overladt til halvfærdige ændringer uden mening, siger hun.

Var ’usynlig’ for ledelsen

Det er ikke så meget mængden af opgaver, der er problemet for Charlotte. Det skal hun nok klare. Men HK’eren mangler planlægning fra ledelsen, og medarbejderne er konstant usikre på, hvad ledelsen nu vælger at gøre.

- Jeg har set mange dygtige medarbejdere bryde sammen. I begyndelsen har jeg vurderet, at ’de går aldrig ned’, men jeg har set dem smuldre langsomt under vilkårlige ændringer og uklare krav. Og så fyres de bare senere i en ’sparerunde’. Det har været hårdt at opleve, siger Charlotte.

Læs også: Arbejdsmiljø er det, der er under overfladen

Hun ønsker sig, at arbejdspladsen i en periode freder medarbejdere, der har været gennem et stress-forløb. Charlotte oplevede nemlig selv, hvor ’usynlig’ hun var for ledelsen, da hun kom tilbage på arbejde efter en stress-sygemelding.

-  Da jeg kom tilbage efter min sygemelding med stress, men der var ingen chef til at tage imod mig eller fortælle, hvad jeg skulle kaste mig over. Det var op til mig selv, hvordan jeg kom tilbage i opgaverne. Få måneder efter blev det bestemt, at jeg nu skulle tilbage på fuld tid, siger Charlotte.

”Vi behandles som ludo-brikker”

Hun mener, at mange ledere undlader at kigge ned mod deres medarbejdere, mens de hellere orienterer op mod deres chefer.

- Problemet er en ledelse, som ikke tager ansvar for de mange ændringer. Når ingen tager ansvar, føler vi som administrative medarbejdere, at vi skal handle, så alt ikke sejler. Og det ødelægger arbejdsmiljøet hos HK’erne og skaber den splid og mistrivsel, der fører til stress og dårligt helbred, siger hun.

Læs også: Stress er ikke din egen skyld  

Charlotte har reageret på situationen ved at søge nyt job på Københavns Universitet, hvor hun tidligere har arbejdet som sekretær på studieområdet. Hun fik jobbet og er nu vendt tilbage til Københavns Universitet.

- Jeg kunne til sidst mærke, hvor hårdt det har påvirket mig fysisk og psykisk, at vi som medarbejdere på den måde behandles som ludo-brikker, som flyttes tilfældigt rundt. Det har virket som om, ledelsen er ligeglad med de ansatte. Der mangler i den grad ro og stabilitet på arbejdspladsen, og det påvirker da alle medarbejdere negativt. For hvad er det næste, der kommer til at ske?, siger Charlotte Zoey Søndergaard.

Stressundersøgelse 2020

HK Danmark har via Epinion i en webbaseret survey spurgt 3.923 medlemmer i perioden 27. november – 13. december 2019 om forhold vedrørende stress og arbejdsmiljø. Heraf udgør HK Stats medlemmer knap 700.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • Medlemmerne i HK Stat oplever sig mere stressede sammenlignet med medlemmerne i de øvrige sektorer.
  • Arbejdspresset er højt: 40 procent af HK Stats medlemmer arbejder mere end 37 timer om ugen inklusive ekstratimer, og hver tredje angiver, at de oplevet at arbejdstempoet er for højt.
  • Medlemmerne er gode til at samarbejde med og hjælpe hinanden i arbejdet, hvilket kan være et værn mod stress. Således angiver 9 ud af 10, at de selv og deres kollegaer i høj grad eller nogen grad er gode til at hjælpe hinanden, når der er brug for det. Samtidig oplever over halvdelen, at de og kollegaerne i høj grad er gode til at samarbejde.

Resultatet understøtter HK Stats egen analyse fra maj 2019, som viste, at 20 procent af medlemmerne oplever psykiske belastninger på arbejdet dagligt eller flere gange om ugen.