De nye retningslinjer understreger, at det er arbejdsgivernes ansvar at sikre en forsvarlig indretning af arbejdspladserne, så medarbejderne kan føle sig trygge ved genåbningen i det vestlige Danmark fra i morgen, onsdag den 27. maj. Retningslinjerne opfordrer samtidig til, at man i forberedelsesfasen går i dialog med medarbejderne og inddrager de lokale repræsentanter.

Hvis det ikke allerede er sket, er HK Kommunals første to råd til de tillidsvalgte derfor:

  • Sørg for at den lokale trio (leder, TR og AMR) får arrangeret et hurtigt møde om, hvordan arbejdspladsen kan organiseres, så den lever op til retningslinjerne.
  • Sørg for, at arbejdsmiljøorganisation og MED bliver indkaldt på alle niveauer.

Arbejdsmiljøet skal forblive sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter genåbningen. MED-udvalgene og arbejdsmiljøorganisationen får en særlig opgave med systematisk gennemgang af arbejdsprocesser og lokaleindretning.

Det har været meget vigtigt for HK Kommunal, at der i retningslinjerne blev et særligt afsnit omkring borgerkontakt. De offentlige arbejdspladser skal fortsat tage initiativet til, at smittespredning minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

Det er den enkelte offentlige arbejdsgiver, der konkret vurderer, om det er hensigtsmæssigt med tilbagevenden til den fysiske kontorarbejdsplads. De teknologiske muligheder har betydet, at arbejde har kunnet varetages hjemmefra uden større produktivitetstab. Hjemmearbejde kan i disse tilfælde opretholdes efter arbejdsgivers vurdering.

Tag hånd om utrygge kolleger

Blandt kollegerne kan der være mange forskellige holdninger til genåbningen eller forskellige elementer i den. Der kan være kolleger, der af forskellige årsager er særligt bekymrede. Din rolle som tillidsvalgt er meget vigtig, når der skal skabes tryghed i genåbningsfasen. HK Kommunal anbefaler:

  • Orientér løbende kollegerne om, hvilke forberedelser der er i gang, og hvornår de kan forvente udmeldinger fra MED, arbejdsmiljøorganisation og trio – evt. via virtuelle møder. 
  • Lyt og registrér kollegernes overvejelser og bekymringer. Tag særligt hånd om kolleger, der er utrygge, måske fordi de selv er sårbare, eller fordi de har pårørende, der er det.
  • Drøft med ledelsen, hvordan der kan tages særligt hensyn til disse grupper. Meld resultatet ud til alle kolleger.
 

Det forlyder, at også kontorarbejdspladser i kommuner og regioner øst for Storebælt i stigende grad åbnes. Den ret har arbejdsgiverne, hvis de vurderer, at det er tale om kritiske funktioner, der fx af hensyn til borgernes velbefindende ikke længere kan holdes lukket. I de tilfælde bør man også følge opfordringen til, at TR og AMR inddrages. Hvis det initiativ ikke allerede er taget, er det HK Kommunals anbefaling, at de tillidsvalgte følger ovenstående råd.

Del gerne denne artikel med andre TR og AMR på din arbejdsplads, da rådene gerne må blive spredt hurtigt.

Husk at du altid kan kontakte HK-afdelingen vedrørende særlig udfordringer på din arbejdsplads.

Links

Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser
Læs om dem her.

Der er også udarbejdet retningslinjer for kulturinstitutioner (biblioteker).
Læs om dem her.

Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område.
Se dem her (pdf).