Fra onsdag kunne ansatte i kommuner og regioner, der har arbejdet hjemme under coronakrisen, vende tilbage til deres arbejdspladser. Hvis deres arbejdsplads vel at mærke er i Jylland eller på Fyn. Sjællænderne må vente lidt endnu.

KL og Danske Regioner har offentliggjort retningslinjerne, og her fremgår det, at de ansatte først kan vende tilbage, når arbejdspladserne er indrettet forsvarligt. Derfor vil det langt fra være alle, der kan møde op på arbejdspladsen i de første dage efter åbningen er gjort mulig.

 • Læs også: Sådan er reglerne for genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Medarbejderne skal være trygge, når de møder op

HK Kommunals næstformand Mads Samsing fremhæver, at det er vigtigt, at de ansatte er helt trygge ved at vende tilbage, især på områder med borgerkontakt.

- Det er helt afgørende, at lederen sammen med medarbejderne nu gennemgår retningslinjerne i forhold til den konkrete arbejdsplads, at man lytter på de bekymringer, der vil være hos medarbejderne og får tingene afklaret i en god fælles forståelse, siger Mads Samsing.

Han hæfter sig ved, at KL og Danske Regioner i retningslinjerne opfordrer til, at man på arbejdspladserne går i dialog med medarbejderne og inddrager de lokale repræsentanter.

- Så det handler om at få gang i MED og Arbejdsmiljøorganisationen, så både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bliver involveret, siger han.

Vigtigt med regler for ansatte med borgerkontakt

Mads Samsing fremhæver, at det har været meget vigtigt for HK Kommunal at få særlige regler med for ansatte, der har borgerkontakt.

- Medarbejdere, som har kontakt med borgere, har jo større risiko for smitte. Og derfor er det vigtigt, at der tages de nødvendige forholdsregler, så smittefaren minimeres. Både gennem rengøring, hygiejne og indretning af områderne. Det er noget af det, som vi i HK Kommunal har haft et stort fokus på at få med i retningslinjerne, siger Mads Samsing.

Det er anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, der ligger til grund for retningslinjerne.

 

Det står der i de generelle retningslinjer

 • • Arbejdsgiveren skal tilstræbe, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu
 • • Der skal sikres afstand på minimum 1 meter mellem medarbejderne, dog to meters afstand, hvor der er øget risiko for dråbesmitte, eller hvor forsigtighed tilsiger et særligt hensyn.
 • • Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt med forskudte mødetider, så ikke for mange er på arbejde samtidig, og så ikke for mange skal bruge offentlig transport samtidig. Det skal ske inden for overenskomstens rammer.
 • • Lokaler indrettes, så man kan holde afstand ved markering på gulve, adskillelse med fysiske barrierer m.v.
 • • Fysiske eksterne møder søges begrænset, og nødvendigheden af kurser og forretningsrejser overvejes nøje.
 • • Der opfordres til retningslinjer for ophold i storrum, kantine, mødelokaler m.v.
 • • Fælles kontaktpunkter skal identificeres
 • • Ansatte med milde symptomer, der kan tyde på Covid-19, møder ikke på arbejde, og efter et sygdomsforløb skal der gå 48 timer efter, at symptomerne er ophørt, før man igen må møde op.

 

Kilde: Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser (pdf)

Særligt for kontorfunktioner med borgerkontakt

 • • Medarbejderne vasker hænder før og efter hvert møde med en borger
 • • Der skal være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for borgerne, som så vidt muligt skal bruge dette, inden de betjenes.
 • • Lokaler skal indrettes, så borgere og ansatte kan holde afstand, og det bør overvejes, hvordan kø-dannelse kan minimeres eventuelt ved tidsbestilling.
 • • I venterum minimeres fælles kontaktflader så som læsestof og legetøj, og der skal være en meters afstand mellem siddepladser. Drikkevarer fra fælleskander fjernes.
 • • Nødvendigheden af fysiske møder bør overvejes, herunder også hjemmebesøg.
 • • Arbejdsgiver bør sikre grundig rengøring og desinfektion af fælles kontaktpunkter, som berøres af mange - toiletter, håndtag, bordoverflader, gelænder m.v.
 • • Når medarbejdere ikke har en fast arbejdsplads, bør arbejdsgiver sikre grundig rengøring, når en medarbejder forlader arbejdspladsen, og en ny skal overtage.

 

Kilde: Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser (pdf)

Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for et sikkert arbejdsmiljø. Men hvis du har spørgsmål til din situation, er du velkommen til at kontakte os - enten ved at ringe til din lokale HK-afdeling eller skrive til os på Facebook. 

Artiklen er opdateret 28. maj 2020