Eva Maria Roy Christensen, Greve Kommune

Verden går ikke i stå trods social afstand. Derfor valgte HK Klubben i Greve Kommune at holde fyraftensmøde for medlemmerne, hvor der var lagt op til både information og drøftelser. Mere end 40 deltog, og det hele foregik selvfølgelig online. Det bliver ikke sidste gang, fortæller Eva Maria Roy Nørgaard, som er ny fællestillidsrepræsentant i Greve.

Dagsordenen var sendt ud på forhånd, og mødet blev ledet af Eva, flankeret af bestyrelsesmedlem Vinnie, som er tillidsrepræsentant (TR) i afdelingen Job og Social, samt Christian, TR i Borgerservice, som tog referat. Inden mødestart blev rammerne ridset op for deltagerne: Sluk mikrofonen, når du ikke har ordet, og skriv i kommentarfeltet, hvis du ønsker at få ordet.

- Det er vigtigt, at man har klare aftaler på forhånd. Både mellem dem, som er ansvarlige for mødet, og imellem mødeleder og deltagerne, fortæller Eva og fortsætter:

- Som leder af store møder er det vanskeligt at fremlægge sit emne, styre talerrækken og tage referat på én gang, og det er endnu sværere på onlinemøder, fordi man ikke kan se hinanden. Derfor er det afgørende, at man deler opgaverne klart imellem sig, fortæller Eva.

Efter mødet har Eva og den øvrige klubbestyrelse fået mange positive tilbagemeldinger, og derfor har de også mod på at afholde onlinemøder i fremtiden, selvom behovet for social afstand måske bliver mindre.

- Fordelen ved onlinemøder er, at det er nemt at komme på. Der er ingen transport. Man kan logge på hjemmefra, så selvom man måske har fri et par timer, før mødet starter, kan man stadig være med. Onlinemøder er nok også mere effektive, men de kan ikke helt erstatte de fysiske møder, hvor man ser hinanden i øjnene, fortæller Eva.

Online eller fysisk møde – hver ting til sin tid

Hans Christian Askly deltog i fyraftensmødet. Han er medlem af HK Klubben i Greve Kommune og arbejder i fastholdelsesteamet i Jobcentret. Han oplevede mødet positivt og er enig i Evas betragtninger.

- Onlinemøder er effektive. Der er en supergod disciplin, og man er fokuseret på det, man gør nu og her. Til fysiske møder kan det være fristende lige at hviske en bemærkning til sidemanden, og det forstyrrer, siger Hans Christian.

Den snak, der foregår uden for dagsordenen på et fysisk møde, fx i pauserne, er dog ifølge Hans Christian en vigtig del af et møde.

- Man kan ofte opleve, at det er gennem de løse snakke og uformelle drøftelser på fysiske møder, at man skaber netværk og finder gode løsninger. Det afhænger af emnet, om et møde skal være online eller fysisk.

De psykiske konsekvenser af hjemsendelser på dagsordenen

Hjemmearbejdsplads, ensomhed og psykiske følger af Corona. Sådan lød det tema på mødet, som optog HK Klubbens medlemmer mest, og det er måske hele humlen i det at holde onlinemøder, mener Eva.

- Vi har brug for kontakt med hinanden, også selvom vi ikke kan mødes. Behovet for dialog, information og social kontakt bliver bestemt ikke mindre, når man skal arbejde hjemme i månedsvis. Det oplevede jeg også på vores møde. De psykiske konsekvenser af hjemsendelserne fylder meget hos vores medlemmer, siger Eva.

Nogle oplever hjemmearbejde som en gave. Andre har haft det rigtig svært. Eva fortæller, at hun ser en tydelig tendens til, at der hvor ledelsen har gjort noget ekstra ud af at være synlige, holde kontakt, informere og følge op, er perioden med hjemmearbejde gået langt bedre end der, hvor kontakten har været mindre.

- Vi er sociale væsner. Det kan vi ikke løbe fra. Derfor må vi finde andre metoder nu, hvor vi ikke kan mødes fysisk. Det gælder for ledelsen, og det gælder for os som klub. Og selvom det stadig er lidt nyt for os, er jeg glad for at konstatere, at det godt kan lade sig gøre, fortæller Eva.

Nærvær på afstand

Formand for HK Kommunal Sjælland Michael Rosenberg er glad for, at medlemmerne oplevede mødet som en succes.

- Inden Danmark blev lukket ned, har mange af os nok været lidt håndsky over for de virtuelle møder, men nu er vi blevet tvunget til at prøve kræfter med det, og her i HK Kommunal Sjælland kan vi lige som Eva konstatere, at det fungerer rigtig godt, siger Michael.

Bestyrelsen i HK Kommunal Sjælland vil styrke TR i at holde gode onlinemøder.

- Flere steder sidder vores TR ikke fysisk sammen med deres medlemmer. Det gør, at vores TR kan opleve det udfordrende at være nærværende. Vi skal gribe og arbejde videre med de gode erfaringer fra afvikling af onlinemøder og vilje til at bruge virtuelle fora. Derfor vil vi fremadrettet udbyde kurser i god digital mødeledelse, TR på afstand og lignende, så vi styrker vores TR i at være nærværende på afstand, slutter Michael Rosenberg.

Skal du og kollegerne mødes på Teams eller Zoom? Tag onlinekurser i virtuelt samarbejde her