Syddansk Universitetsbibliotek vil redde lidt af verden og har sat sig for at få en meget klar bæredygtig profil. Både ledelsen og medarbejderne tager initiativer. Det er i høj grad et fælles projekt, lyder det fra kontorfuldmægtig Gitte Sjælland og forskningschef Charlotte Wien (billedet). Foto: SDU

De kæmpestore terninger for hvert af FN’s 17 verdensmål, der er stablet op ved hovedindgangen til Syddansk Universitetsbibliotek i Odense, gør arbejdet med bæredygtighed meget håndgribeligt.

Biblioteket vil være Danmarks mest bæredygtige forskningsbibliotek. Og det glæder Gitte Sjælland, der er kontorfuldmægtig i bibliotekets sekretariat, at medarbejderne opfordres til at tage stilling og komme med gode idéer til en mere bæredygtig arbejdsplads. 

- Det er klart et plus at blive involveret. Der er ingen tvivl om, at de 110 ansatte her på biblioteket tilsammen genererer mange flere gode idéer, end få enkeltpersoner ville kunne gøre. Det gør bestemt noget godt for ens arbejdsglæde og engagement. At tænke bæredygtigt er i tråd med, hvordan jeg selv gør derhjemme, hvor jeg går meget op i genbrug og økologi, siger hun.

SDU har valgt at arbejde med alle verdensmålene og ikke blot udvalgte, og det samme gør Syddansk Universitetsbibliotek.

Et af verdensmålene handler om at skabe gode jobs, og selv om man i forvejen har det, betyder det ikke nødvendigvis, at de ikke kan blive bedre, lyder holdningen.

Maskinen kører ikke uden medarbejdere

Arbejdsmiljø og herunder medarbejderinddragelse er et område, der er fokus på at få udviklet bedst muligt. I Medarbejderrådet diskuteres løbende arbejdsmiljø, arbejdsforhold og fx idéer til bæredygtige initiativer. Medarbejdernes viden og erfaringer skal i spil, påpeger forskningschef Charlotte Wien. 

Læs også: FN's 17 verdensmål (WWF)

- Det er utrolig vigtigt. Det ville være ualmindelig arrogant at sige, at det ikke var. Ledelsens opgave er at holde hjulene i gang, og maskinen kan ikke køre, hvis ikke de kompetencer og de styrker, som medarbejderne har, bliver inddraget og udnyttet på bedst mulig vis, understreger hun.

Slut med plastikservice

Helt konkret arbejder Syddansk Universitetsbibliotek også på, at mængden af emballage og plastikaffald skal ned. Men det er ikke uden udfordringer. 

 

 

- Som noget af det første er plastikservice på møderne udskiftet med krus og glas, der kan komme i opvaskemaskinen. Men det skaber nogle udfordringer, for det tager længere tid at slæbe service frem og tilbage, og opvaskemaskinen kan ikke følge med. Det kan godt være, at idéen er god, men så halter det et andet sted. Det skal vi også finde løsninger på, fortæller Gitte Sjælland.

Gitte Sjælland mener, der er god lydhørhed for medarbejdernes forslag, når verdensmålene skal indarbejdes i hverdagen på Syddansk Universitetsbibliotek. Foto: SDU.

Hun har foreslået, hvordan kaffespildet fra møderne kan minimeres. Man kan ganske enkelt spørge mødedeltagerne, om de drikker kaffe eller te, og dernæst lave et dokument med en oversigt over hvem, der deltager i hvilke møder, og justere mængden af kaffe efter det.

Man ser sit forslag komme videre

Syddansk Universitetsbibliotek har taget initiativ til en bæredygtighedspostkasse, hvor medarbejderne skriver ind med forslag til bæredygtige forbedringer. Forslagene bliver kigget igennem i et bæredygtighedsudvalg, hvor både ledere og medarbejdere er repræsenteret. Den enkelte medarbejder får herefter svar på, hvorvidt det er noget, der kan gøres noget ved. Og hvis idéen kan realiseres, handles der på det med det samme. 

- Der er stor lydhørhed over for gode ideer. Vi har fx en frugtordning med økologisk frugt, og jeg har foreslået, at man tænker mere over at købe dansk frugt, så æblerne ikke kommer fra Frankrig. Mit forslag er ret nyt, så jeg har ikke fået tilbagemelding på det endnu, siger Gitte Sjælland.

Læs også: FN's verdensmål er også medarbejdernes sag

En af hendes kolleger foreslog fx at skifte teposerne ud med te i løs vægt for at spare, og det blev sat i værk med det samme. Det er et ud af mange små tiltag, der skal gøre en forskel i hverdagen. Printerne er desuden udskiftet med nye miljøvenlige udgaver, og der kører en intern konkurrence blandt medarbejderne om at printe så lidt som muligt.

Syddansk Universitetsbibliotek har nedsat to udvalg bestående af medarbejdere og ledere, som skal finde ud af, hvordan henholdsvis indkøb af materialer og kassation af bøger kan foregå på en så bæredygtig måde som overhovedet muligt.

Alle deler ansvaret

Ledelse og medarbejdere er fælles om at omsætte verdensmålene i praksis. Det er ledelsens indtryk, at der er stor opbakning blandt medarbejderne, netop fordi det gribes an i fællesskab.

- Det bliver klart for medarbejderne, at det er dem selv, der har været med til at sætte de her forslag i søen. Det bliver derfor noget, som vi deles om ansvaret for. Når noget kommer fra Bæredygtighedsudvalget, så ved alle, at det ikke er noget, der bliver trukket ned ovenfra, men at det rent faktisk er noget, som vi gør for fælles bedste, påpeger Charlotte Wien.