HK'ere på jobcenter

Efter mere end to måneder i lavt corona-gear genåbner beskæftigelsesindsatsen med omgående virkning på så godt som fuldt blus. Det fremgår af en netop udsendt bekendtgørelse fra Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Fra dags dato genåbner jobcentrene vest for Storebælt for fysiske møder, mens indsatsen øst for Storebælt skal foregå digitalt. Ledige får igen pligt til at søge og tage imod henviste job.

Og så skal de ansatte på jobcentrene indhente op imod en halv million af de lovpligtige samtaler, der ikke er blevet sat i bero på trods af coronakrisen.

I HK betegner de to næstformænd, Martin Rasmussen fra Forbundet og Mads Samsing fra Kommunal, det som ganske urimeligt overfor både de kommunale sagsbehandlere og de ledige, at der skal holdes 500.000 samtaler i løbet af få måneder, hvis loven skal overholdes.

Friere hænder til medarbejderne

HK Kommunals næstformand tager i det hele taget imod ministerens bekendtgørelse med blandede følelser. Han havde med henvisning til HK Kommunals høringssvar blandt andet gerne set, at man ved genåbningen havde givet medarbejderne friere hænder til at foretage opfølgning ud fra en faglig vurdering af, hvad der giver bedst mening for den enkelte.

- Der er for eksempel rigtig gode erfaringer med telefonisk og digital kontakt under den delvise suspension. Det burde der fortsat være mulighed for også efter den 1. oktober. Både for borgernes skyld og for medarbejdernes, lyder det fra Mads Samsing.

Derudover er det ifølge Mads Samsing rigtigt ærgerligt, at der i bekendtgørelsen ikke åbnes op for, at der i forbindelse med den digitale åbning øst for Storebælt kan holdes samtaler med fysisk kontakt med aktivitetsparate og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere.

Ansatte skal fungere under rimelige vilkår

En helt særlig opmærksomhed retter næstformanden mod forudsætningen om, at de ansatte i beskæftigelsesindsatsen skal behandle sager om ledige, der har forhøjet risiko for svær corona-sygdom.

- Vi har behov for, at det står tindrende klart, hvordan reglerne om undtagelse fra rådighedskravet for personer i risikogruppen skal administreres. Det er ikke noget, der skal tages i klagesystemet med flere måneders forsinkelse, fastslår Mads Samsing.

Han appellerer i stærke vendinger til ledelserne på landets jobcentre om, at man nøje drøfter udrulningen i relevante samarbejdsorganer.

- Genåbningen bør overalt ske med tydelig inddragelse af tillidsrepræsentanter og medlemmer. Samt i nøje overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, slutter Mads Samsing.