Alle faglige organisationer sender forud for en overenskomstforhandling andet konfliktvarsel, og i HK Privat har vi ventet så længe som muligt, da vi ikke har ville skabe unødig utryghed omkring forhandlingerne. Derfor har HK Privat tidligere på dagen afsendt konfliktvarslet i et anbefalet brev, og vi har orienteret Tandlægeforeningen om dette per mail. Med formalia på plads vil en eventuel konflikt gå i gang ved arbejdstidsbegyndelse mandag d. 8. juni alt efter forhandlingernes udfald, og den videre proces.

I HK Privat håber vi forsat på, at en saglig og god forhandling i morgen vil kunne føre til en overenskomstaftale for de ca. 5000 klinikassistenter, der modsat 600.000 andre lønmodtagere på det private arbejdsmarked ikke har fået overenskomsten på plads. HK Privat og Tandlægeforeningen var ellers enige om en overenskomstaftale allerede d. 5. marts, men d. 25. marts valgte klinikejerne, som de eneste arbejdsgivere i Danmark, at forkaste aftalen.