Nu er de kommunale arbejdspladser gradvist ved at åbne op. Der kan stadig være behov for fleksibilitet, men stadig flere vil også kunne varetage deres almindelige arbejde fuldt ud. Derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet indgået en ny aftale, der kan læses her. (Linket er udløbet pr 10/5 2021)

Den nye aftale afløser fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der blev indgået 20. marts, og som udløber 31. maj. Fælleserklæringen er den aftale, der blev indgået for at håndtere den ekstraordinære situation omkring corona-virus. Aftalen gav bl.a. mulighed for, at medarbejdere kunne arbejde med andre opgaver – også opgaver uden for overenskomstens område.

Der er derfor medarbejdere, der i en periode og for nogle stadigvæk varetager opgaver i fx dagtilbud eller ældreplejen. I mange kommuner er der indgået lokale aftaler om vilkår og betingelser.

Den nye aftale indebærer, at de medarbejdere, der stadig – med afsæt i fælleserklæringen – arbejder med andre opgaver mv., kan fortsætte med det frem til 14. juni. Formålet er at give kommunerne tid til eventuelt at indgå aftaler med de lokale organisationer.

Udløbsdato og frivillighed

De lokale parter kan nemlig aftale at lade de nuværende lokale aftaler fortsætte eller indgå nye lokale aftaler om varetagelse af opgaver udenfor overenskomstområdet mv. En fortsættelse eller en ny lokal aftale skal dog:

  • Indeholde en ophørsdato, der senest er 31. august 2020
  • Indeholde frivillighed for den enkelte medarbejder
  • Fortsat indebære, at man beholder løn, vilkår mv. i henhold til den overenskomst, man er omfattet af i sit normale arbejde
  • Være en aftale, der omfatter både den organisation, medarbejderen tilhører via sin overenskomst, og den organisation, der dækker det område, hvor medarbejderen midlertidigt varetager opgaver. Fx vil en aftale om, at HK’ere gør rent i en daginstitution forudsætte en aftale med både HK Kommunal og 3F.
 

Med den nye aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet vil kommunerne således ikke længere kunne beordre medarbejdere til at varetage opgaver uden for overenskomstens område, ligesom der skal være en lokal aftale, hvis der fortsat skal varetages opgaver uden for overenskomstens område.