Med gårsdagens genåbning af store dele af beskæftigelsesindsatsen fik ledige i hele Danmark igen ret til hjælp og vejledning – og pligt til at søge og tage imod henviste job. Vest for Storebælt åbnes der for fysiske møder, mens indsatsen øst for Storebælt skal foregå digitalt, fremgår af beskæftigelsesministerens bekendtgørelse.

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har i form af et brev til samtlige jobcentre og a-kasser nu forsøgt at fjerne noget af usikkerheden om den praktiske gennemførelse af genåbningen.

Sundhedsmæssige hensyn går forud

I det 20 sider lange brev henstiller STAR blandt andet til, at man i Vestdanmark først åbner op for fysiske aktiviteter og møder med borgerne, når der er taget de nødvendige sundhedsmæssige forholdsregler. STAR henviser her til de retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser, der blev udsendt forleden.

Samme sundhedsmæssige hensyn skal der ifølge STAR tages i Østdanmark, der ganske vist ikke må afholde fysiske møder, men gerne iværksætte fysiske aktiviteter i form af praktik og løntilskud.

Videre slår styrelsen til lyd for, at man indfører et forsigtighedsprincip overfor de borgere, der har forhøjet risiko for svær corona-sygdom, og som derfor eventuelt skal undtages fra rådighedskravet.

Endelig præciserer STAR, at perioden marts-juni tæller som en såkaldt ’død periode’ for alle ledige.

Tillidsrepræsentanter og medarbejdere skal inddrages

I HK Kommunal understreger næstformand, Mads Samsing, at den praktiske udrulning af beskæftigelsesindsatsen overalt bør ske med tydelig inddragelse af tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Det gælder ifølge næstformanden også i forhold til udmøntningen af forsigtighedsprincippet.

- De relevante samarbejdsorganer skal i samarbejde med ledelsen aftale, hvordan man lokalt for eksempel forholder sig til brug af lægeerklæringer. Det skal ikke være op til den enkelte sagsbehandler at fortolke hverken borgernes risici eller egen corona-beskyttelse, siger Mads Samsing.