Distanceledelse har stillet nye krav til lederne, blandt andet, at de skal stole på medarbejderne

Kirsten Estrup Madsen: Distanceledelse har stillet nye krav til lederne, blandt andet, at de skal stole på medarbejderne

 

Før corona-pandemien var mange afskåret fra at arbejde hjemmefra. Det kunne være det rent praktiske, der udgjorde forhindringen, såsom pladsmangel. Men ofte var det chefen, der havde en modvilje mod hjemmearbejde. Måske på grund af den manglende mulighed for kontrol af medarbejderne?

 

Alt dette vendte coronakrisen op og ned på. Den sendte en stor del af arbejdsmarkedet hjem med meget kort varsel. De ledere, som tidligere på total havde afvist muligheden for hjemmearbejde, så nu ingen anden udvej end at sende medarbejdere hjem, inklusive dem selv.

 

Cheferne skulle i gang med at udøve distanceledelse. Det stillede nye krav til dem, blandt andet, at de skulle stole på medarbejderne, og at de nu også løste de opgaver, der skulle til for at opretholde en fortsat drift.

 

Medarbejderne skulle nu pludselig løse opgaver uden den daglige sparring med kolleger. Den sociale del med kollegerne – frokostpausen, snakken ved kaffemaskinen og de små møder på kontorerne blev afløst af hjemmekontoret med distance-møder på Skype, Teams og andre platforme.

 

Det er rart at arbejde hjemmefra - men der er også dilemmaer

 

Efter de første dages tilvænning oplevede mange dog, at det faktisk var rart at arbejde hjemmefra. Der var mere ro, opgaverne blev løst hurtigere, og stressniveauet faldt. Også mange ledere indså dette.

 

Men en ting er at sidde hjemme hver dag, som mange har gjort, og nogle stadig gør. Noget andet er, hvordan vi skal arbejde efter corona? Der har åbnet sig nye muligheder, og vi er blevet meget mere digitale. Vi fandt ud af, at mange møder faktisk udmærket kunne klares på diverse digitale platforme. Lederen kunne trygt stole på, at medarbejderne udførte de opgaver, de skulle. Nogle nåede ligefrem mere. Så ja: Erfaringerne peger på, at der er mange fordele ved mere hjemmearbejde. Det rejser også dilemmaer i form af risiko for det grænseløse arbejdsliv.

 

Vi vil i nær fremtid i bestyrelsen diskutere hjemmearbejdspladser. Herunder de fremtidige muligheder og dilemmaer ved måden at arbejde på for de privatansatte HK’ere.