- Tal sammen om arbejdsmiljøet under og efter corona, opfordrer Kate Ziegler

- Tal sammen om arbejdsmiljøet under og efter corona, opfordrer Kate Ziegler

 

 

Året 2020 har udviklet sig i en retning, som jeg ikke tror, at nogen havde forestillet sig, da vi rundede årsskiftet. Coronakrisen har sat sit dybe aftryk på alle i både privatlivet og arbejdslivet.

 

De seneste måneder har vist os, at vi hele tiden skal være omstillingsparate. Vi har fået en hverdag præget af afstand, håndsprit, plexiglas-afskærmning, hjemmearbejde og digitale møder. Det har sat sit præg på os alle, som mennesker og medarbejdere, men også som kollegaer.

 

Langt de fleste virksomheder har påtaget sig forpligtelsen til at sikre medarbejderne med de værnemidler, som arbejdssituationen påkræver. I mange handelsvirksomheder har en stor del af medarbejdergruppen arbejdet hjemmefra. I butikkerne er der sat afstandsmarkeringer og plexiglas op for at beskytte de medarbejdere, som nødvendigvis har måttet arbejde trods af nedlukningen af Danmark. Alle disse ting blev sat i værk, fordi situationen krævede hurtig handling. Jeg vil gerne rose virksomhederne for at have handlet hurtigt og effektivt.

 

Vi skal håndtere en ny hverdag

 

Nu er tiden så kommet til at håndtere nutiden og planlægge fremtiden. Det er vigtigt, at alle virksomheder forbereder sig på den nye hverdag, for ikke mange tror på, at vi kommer tilbage til hverdagen som før coronakrisen.

 

For hvordan skal jeg forholde mig, når en kollega beder mig om at lade være med at komme ind på kontoret eller holde afstand? Hvad siger du som butiksansat til en kunde, som ikke holder afstand? Det er blot nogle af de spørgsmål, mange går og tumler med. Der er også usikkerheden om, hvornår du skal melde dig syg, hvis du ikke føler dig helt frisk.

 

Her kommer arbejdsmiljøorganisationen i spil.

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal inddrages

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal inddrages i arbejdet med at lave klare procedurer og retningslinjer, blandt andet i forhold til at håndtere sygdom og sygefravær, men også i forhold til, hvordan man som ansat tackler kunder og kolleger, der ”kommer for tæt på”.

 

Det handler bl.a. om at sikrer det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. Der er forskellige toleranceniveauer i forhold til frygt for sygdom og smitte. Nogle er mere bekymrede end andre, og derfor er det nødvendigt at få snakket om, hvordan man omgås på arbejdspladsen. Der kan nemt opstå unødige konflikter på arbejdspladsen, hvis alle går rundt og agerer ”politibetjent” overfor hinanden. Det kan skade arbejdsmiljøet.

 

Hvornår skal du melde dig syg – og skal du testes?

 

Jeg vil også opfordre til, at man får talt sammen om, hvornår man skal melde sig syg. I disse tider kan det skabe frygt, hvis en kollega møder op på arbejde, selvom vedkommende hoster. Skal der laves aftaler om, at man bør lade sig teste, hvis man bliver forkølet og være sygemeldt, til der er svar på prøven?

 

Hvor meget skal der til, før du melder dig syg, og skal du lade dig teste for corona, når du hoster og er forkølet?

 

Alle disse samtaler bør tages i arbejdsmiljøudvalget, hvor parterne kan diskutere emnerne. På den måde sikrer man, at alle har ejerskab til de aftaler, der laves.

 

HK Handel Nordjylland står altid til rådighed med hjælp til vores arbejdsmiljørepræsentanter, hvis der er behov for sparring om, hvad der kan laves aftaler om. Vi hjælper også gerne med at få informationer ud til kollegerne om, hvordan de skal forholde sig i den nuværende situation.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle I dygtige arbejdsmiljørepræsentanter derude.

I gør et fabelagtigt arbejde i disse svære tider, og I er uundværlige. Tak!