Et af argumenterne for Odsherred Kommune for at indføre 4-dages arbejdsuge var at det ville gavne rekrutteringen, når man er yderkommune.

Kommunalbladet har spurgt, om den effekt kan spores eller aflæses på nogen måde.

Og svaret er: Ja, i nogen grad.

- Det er rigtigt, at vi oplever, at vores 4-dages arbejdsuge har en positiv effekt på vores rekrutteringer, forklarer Christina Malm, HR-konsulent i Odsherred Kommune. 

4-dage har været afgørende

Problemet er dog, at lige da 4-dages projektet startede, indførte man et ansættelsesstop, så erfaringerne stammer kun fra få måneders rekruttering. 

HR-kontoret har dog fået skriftlige tilbagemeldinger fra chefer og ledere rundt i kommunen.

Og her er oplevelsen klart positiv. 

- Flere ledere nævner, at 4-dages arbejdsugen havde afgørende betydning for, at kandidaterne havde søgt stillingen. En af dem fortæller, at hun ikke har tal, men at i ved to ansættelser var det helt klart et afgørende punkt for at ville have stillingen.

Eva Haupt-Jørgensen, fællestillidsrepræsentant i Odsherred Kommune er enig i oplevelsen og kan tilføje, at man netop har ansat fire nye kontorelever, som alle var meget positive over for udsigten til en fire-dages arbejdsuge.