karup

Arkivfoto fra Forsvarets Operationscenter Joint Operations Center på Flyvestation Karup. Foto: Forsvarsgalleriet.

Siden HK Statbladets redaktion 30. april skrev om manglende coronarengøring i Forsvaret, er der kommet mere vand og sæbe nogle steder. Men der er fortsat bekymring for rengøringen på mange af Forsvarets adresser.

Det fortæller formand for de cirka 1.800 HK-ansatte på tværs af Forsvarets område, Tina Tingberg. På et bestyrelsesmøde i HK Forsvarets Landsklub tirsdag den 26. maj blev medarbejdernes tilbagevenden på arbejde drøftet, og flere udtrykte bekymring for, om rengøringen kan leve op til de nye coronaretningslinjer.

Læs også hos medst.dk: Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser

Det er bedre på værkstedet i Ålborg

Rengøringen i Forsvaret har i de senere år været under massiv beskydning fra medarbejderne, og i april beskrev Tina Tingberg, hvordan der flere steder i Forsvaret manglede den grundlæggende sikkerhed for, at rengøringen kunne forhindre og forebygge coronasmitte.

Da Forsvaret efter påske begyndte at åbne op for, at de første hjemsendte medarbejdere kunne vende tilbage, var der mange steder ikke blevet gjort rent.

- Rengøringsstandarden hos os i Ålborg må fortsat betegnes som utilstrækkelig set i forhold til den skærpede covid-19-indsats. Og det til trods for en væsentlig egenindsats, hvor vi selv gør meget for at holde vores fællesfaciliteter rene, sagde Tina Tingberg i april.

Læs ogsåFlere på arbejde i Forsvaret – kritik af manglende coronarengøring

Nu er det blevet bedre med rengøringen på værkstederne i Ålborg, fortæller hun.

- Der er kommet væsentlig mere fokus på rengøring, og der har været møde mellem FES, ISS og vores chef om rengøring. Vores chefer har stort fokus på området og vigtigheden af, at alle anbefalingerne overholdes, så medarbejderne i tryghed kan arbejde både på kontorer og værksteder, siger Tina Tingberg, der udover at være formand for HK’erne i Forsvaret er sagsbehandler ved VO Aalborg, en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

- Vi har hørt fra rigtig mange steder i Forsvaret, at det er et generelt problem. Og vi hører, at flere derfor også har klaget, så nu er der kommet mere fokus på rengøring, oplever Tina Tingberg.

Bekymring i Karup: 400 tilbage på job

I takt med, at flere og flere i disse dage vender tilbage til Forsvarets arbejdspladser, opstår der nye spørgsmål. Det fortæller Mette Gertsen, som også er medlem af HK Forsvarets Landsklubs bestyrelse.

Hun arbejder ved Operations Support Wing (OSW) i Karup, hvor i alt omkring 400 medarbejdere skulle vende tilbage på flyvestationen onsdag den 27. maj. 

Der var sat sprit op ved indgangene til bygninger og et skilt, hvor der står, at man skal spritte af, inden man går ind. Senere på dagen fik medarbejderne selv fat i en håndsprit til deres køkken, og der har ikke været ekstra afspritning af kontaktpunkter i løbet af dagen. Derfor skrev Mette Gertsen en mail til stedets arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøinspektør.

’Dejligt at være retur – men jeg må indrømme, at jeg er bekymret. Hvordan sikrer vi – at vi ikke vil blive smittet som følge af manglende rengøring, trængsel i køkkenet, CAF og mødelokaler – for ikke at nævne den utilstrækkelige rengøring af vores kontorer og toiletterne specielt. Får vi ekstra rengøring, eller bliver det, som det plejer? Jeg er bekymret!’ Lød det i mailen fra Mette Gertsen. Hun mener især, at rengøringen bør have fokus på de fælles faciliteter.

- Vi rører jo alle sammen ved dørhåndtag og kaffemaskiner, og også i vores køkken og på toiletter har vi brug for, at der bliver gjort ekstra rent, siger Mette Gertsen, der arbejder som fastholdelseskoordinator og personlig rådgiver i Flyvevåbenets Administrative Fællesskab (FAF/Admin Karup).

Hun peger på, at den generelle standard for rengøring i Forsvaret er lav, og det kan medarbejderne mærke ekstra, når de pludselig skal gå på arbejde midt i en verdensomspændende pandemi.

- Helt generelt, så er rengøringen ikke god nok i Forsvaret. Jeg tror ikke, du finder et eneste sted i Forsvaret, hvor der bare er tilfredshed. Nu har hele Danmark været lukket ned, og vi har alle sammen været gode til at holde afstand og god hygiejne. Så forventer man jo, at der er mere struktur på det hele, når man kommer tilbage på arbejde, siger hun.  

Et svar fra ledelsen beroligede hende med, at der er taget ekstra forholdsregler, og Mette Gertsen understreger, at så længe de gældende retningslinjer for hygiejne og rengøring på statens arbejdspladser bliver fulgt, så er det fuldt tilfredsstillende for hende.

Arbejdstilsynet: Pas på medarbejderne – begræns risiko for smitte

I vejledningen ” Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde på kontor” fra Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, fremgår det, at arbejdsgiveren skal sørge for regelmæssig rengøring. Der står blandt andet:

’Virksomheden bør sikre grundig rengøring og desinfektion af alle fælles kontaktpunkter på arbejdspladsen (efter en konkret vurdering). Det kan fx være dørhåndtag, knapper på automater, fælles faciliteter, betalingsterminaler, kaffemaskine, køleskab og mikrobølgeovn. Toiletter rengøres regelmæssigt, alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.’

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) oplyser i et skriftligt svar til HK Statbladets redaktion, at man følger de officielle retningslinjer.

’Vi følger anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne og justerer sammen med ISS vores service efter gældende anbefalinger under rådgivning af Forsvarets Sanitetskommando og Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø,’ lyder det.

Soldater i karantæne inden udsendelse

Coronasmitten giver på flere måde særlige udfordringer på tværs af Forsvarsministeriets område.

I april betød den igangværende pandemi, at der hurtigt måtte etableres forebyggende karantænefaciliteter i 3 bygninger på Flyvestation Karup, så 41 medarbejdere kunne komme i 14 dages karantæne, før de kunne sendes ud på internationale missioner i Afghanistan, Estland og Mali.

Erfaringerne fra Karup bruges også for 200 mand, der om få uger skal til Estland som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence (eFP), i Baltikum og Polen, skriver forsvaret.dk.

Som HK Statbladet tidligere har beskrevet, spiller Beredskabsstyrelsen en vigtig rolle ved blandt andet at understøtte sygehuse og testcentre med telte og udstyr, bemande callcentre og i samarbejde med Udenrigsministeriet sende personale med fly ud i verden for at hente strandede danskere hjem.

Læs ogsåHK’ere i Beredskabsstyrelsen: Sammenholdet får os til at gå det ekstra stykke

1.000 smittet på hangarskib

Det danske forsvar har tidligere haft tilfælde af smitte med covid-19 blandt soldater på Garder-kasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København og flere af Danmarks NATO-allierede har oplevet store smitteudbrud på deres flådefartøjer. Det gik hårdt ud over det amerikanske hangarskib "Theodore Roosevelt", hvor mere end 500 blev smittet, og en ung sømand mistede livet. Også det franske hangarskib "Charles de Gaulle" har været ramt af smitten i et udbrud, hvor mindst 1.000 blev smittet.

ISS servicerer Forsvaret for 3 milliarder kroner

Siden 2018 har ISS stået for al rengøring og drift af serviceopgaver – såkaldt facility management (fm) – i Forsvaret, hvor ISS har en fm-kontrakt til 3 milliarder kroner over 6 år.
Kontrakten omfatter 9 serviceområder på over 500 etablissementer i Danmark. De 9 områder omfatter rengøring, forplejning, arealpleje, bygninger og belægninger, affaldshåndtering, tekniske installationer, intern service, skyde- og øvelsesområder samt brandberedskab.