Billede, der illustrerer online vidensdeling

- Det er måske paradoksalt med et kursus i relationer og netværksdannelse, hvor vi faktisk ikke sidder sammen, men det fungerer, fortæller Nina, der godt nok har savnet de fælles pauser, hvor man netværker med hinanden.

Nina er fællestillidsrepræsentant for HK’erne på Flådestation Korsør, bestyrelsesmedlem i HK Stat Sjælland, og så er hun i øvrigt kandidat til næstformandsposten i HK Stat, når Peter Raben fratræder på grund af alder ved den kommende kongres.

For Nina og andre tillidsrepræsentanter (TR) er vidensdeling og netværk afgørende. Skal man repræsentere sine kolleger og tale deres sag, kræver det, at man ved, hvad der optager både medarbejderne og ledelsen.

- Som tillidsvalgte repræsenterer vi kollegaer i fx samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg osv. Det kan vi bedst gøre, når vi kender vores bagland og ved, hvad der betyder noget for dem. Jeg er derfor afhængig af vidensdeling og netværk, og på HK Stats kursus for tillidsrepræsentanter var der en god mulighed for at blive dygtigere til at arbejde med det på et professionelt niveau, fortæller Nina.

Onlinekurser er effektive

Kurset er tilrettelagt, som vi kender det fra ’fremmødekurser’, hvor der ofte er en veksling mellem fælles undervisning og gruppearbejde, og Nina oplevede kurset som utrolig effektivt.

- Når gruppearbejdet begynder, går grupperne sammen ind i online rum. Der er ingen transporttid mellem mødelokalerne og ingen smutture til kaffeautomaten eller rygerområdet. Arbejdet går i gang med det samme, og når tiden er gået, bliver rummene lukket, og vi er alle sammen tilbage i det fælles rum på samme tid. Det fungerer fint, fortæller Nina.

Vidensdeling sker uden for dagsorden

Ifølge Nina kræver det både god mødeledelse og gode mødedeltagere at vidensdele professionelt.

- Større møder med repræsentanter fra flere dele af en organisation har en tendens til at blive rene orienteringsmøder. Formelt er der mulighed for drøftelser, men det bliver ikke faciliteret, og derfor bliver det sjældent til noget. Ønsker man reel vidensdeling og drøftelse, skal mødet tilrettelægges som 1/3 til orientering, 1/3 til drøftelse og 1/3 til vidensdeling og sætte rammen for mødet, så alle deltager på samme præmis, fortæller Nina og tilføjer, at man taler om usynlig vidensdeling, altså den vidensdeling der sker, når man taler med hinanden i mere uformelle fora.

For Nina var det en klar fordel, at kurset blev afholdt online.

- Kurset tog 2 x 2 timer. Til et fremmødekursus ville sådan et kursus tage mellem en halv og en hel dag pga. transport. Online er der ingen transporttid, og når kurset er slut, er man klar til dagens øvrige opgaver, man kan nå at hente ungerne osv. Vi skal blive meget bedre til at benytte de virtuelle muligheder, så vi kan få uddannelse til at hænge sammen med arbejds- og privatlivet, siger Nina.

Heidi Juhl Pedersen er formand for HK Stat Sjælland, og hun er meget enig i Ninas pointe.

- I HK Stat kører vi en kampagne, som vi kalder ’I form til fremtiden’. Det handler om, at vi som HK’ere skal være på forkant med udviklingen inden for vores fag og gøre os selv fagligt stærkere. Det kræver uddannelse. Man behøver ikke kaste sig ud i en doktorafhandling. Små skridt er bedre end ingen skridt, fortæller Heidi.

Heidi mener ikke, at onlineuddannelse helt kan erstatte andre uddannelsestilbud, men det kan være med til at gøre uddannelse mere overskueligt.

- Vi ved fra medlemmerne, at det kan være forbundet med en del barrierer at få taget det første skridt. Onlineuddannelse kan ikke stå alene i uddannelsestilbuddene, da der også er god synergi i at være sammen med andre mennesker, men måske kan det være med til at gøre det mere overkommeligt at komme i gang, da det nemmere kan passes ind i hverdagen, siger Heidi.

Læs mere om kampagnen ’I form til fremtiden’ – og prøv også HK Stats nye kompetencehjul, der kan give dig et overblik over, hvad du eventuelt skal gå i gang med.