Er du i arbejde efter at have nået pensionsalderen, kan du meget muligvis selv bestemme, om arbejdsgiver fortsat skal indbetale til din pension eller udbetale bidraget løbende med din løn. 

Er du omfattet af Industriens Funktionæroverenskomster eller en af de mange overenskomster, der følger den, skal du huske at vælge mellem pension og løn, når du stadig er i arbejde ved folkepensionsalderen.

Det nye er, at det nu helt er op til dig som lønmodtager at vælge mellem mulighederne. Man kan mene, at din arbejdsgiver anstændigvis bør gøre dig opmærksom på muligheden, men sker det ikke, må du selv tage fat i din virksomhed. 

Såfremt du fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensionsalderen, skal du nemlig forinden vælge, om opsparing til pension skal fortsætte (såfremt dette er muligt), eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn.

Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du meget velkommen til at kontakte os i HK it, medie & industri Hovedstaden på 3330 2945.

Mulighed for flere seniorfridage

Husk i øvrigt, at bidraget til din fritvalgskontoen ifølge de nye overenskomster vil stige fra 4% til 7% i perioden 2020-2023. Satsen reguleres med en 1% pr. 1. marts, således at den med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020 steg til 5%, 1. marts 2021 stiger den til 6%, og 1. marts 2022 til 7%. 

Fritvalgskontoen kan blandt andet gå til din pensionsopsparing eller til at købe seniorfridage, det vælger du helt selv. Hvis du vælger seniorfridage, vil du i 2022 kunne købe hele 6 seniorfridage mere, end du kunne i en forgangne overenskomstperiode.

Bemærk, at du dog kun kan købe seniorfridage, hvis du har valgt at indgå i en seniorordning. Dette kan du fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Det er således i seniorordningen, at du som medarbejder kan vælge at anvende indbetalingen til fritvalgskontoen til finansiering af seniorfridage.