Der er efterhånden et hav af eksempler på, at chefer i den offentlige forvaltning på mere eller mindre subtil måde lægger pres på medarbejdere for at de ikke skal ytre sig i den offentlige debat.

Blandt andet af den grund nedsatte den tidligere regering en Ytringsfrihedskommission, der skulle se på ytringsfrihedens vilkår og komme med anbefalinger til initiativer.

 

Straffe for trusler mod ytringer

Et flertal i kommissionen anbefaler at lovfæste reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Flertallet mener, at et lovgivningsinitiativ vil kunne sende et vigtigt og værdifuldt signal til de offentligt ansatte og deres ledere om, at medarbejderne har politisk opbakning til at gøre brug af deres ytringsfrihed.

Et sådant forslag kan fx indeholde straffe for trusler, der skal forhindre andre i at ytre sig og deltage i den demokratiske debat. 

I et svar til Folketinget siger justitsminister Nick Hækkerup, at regeringen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil se på, hvordan den rettighed kan sikres.

Ytringsfrihed til privatansatte der udfører offentlige opgaver

Mindst lige så interessant er det, at Kommissionen også udtaler sig om ytringsfriheden for privatansatte på nogle særlige områder – fx finansvirksomheder, techgiganter eller virksomheder, som varetager udliciterede offentlige opgaver.

Altså i virksomheder, hvor ansatte ligger inde med viden, som der kan være stor samfundsmæssig interesse i kommer til offentlighedens kendskab.

Kommissionen anbefaler derfor, at man arbejder hen mod at sikre ytringsfriheden for privatansatte i de virksomheder, som udfører offentlige opgaver eller på anden måde løser vigtige samfundsopgaver.