Bliver corona-retningslinjerne overholdt på din arbejdsplads?  Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk 

I takt med de nye faser af Danmarks genåbning indtræder, vil du formentlig opleve tættere kontakt med flere mennesker i din hverdag på arbejdet. 

Der er dog fortsat vigtigt, at myndighedernes retningslinjer bliver overholdt på din arbejdsplads - uanset om du arbejder i butik, på kontor eller lager. 

Der vil være særlige retningslinjer, der gælder for dig og din arbejdsplads, og det er vigtigt, at jeres arbejdsgiver respekterer samt at han/hun sikrer, at også kunderne overholderne retningslinjerne fx. i forhold til at holde afstand. 

I tilfælde af at retningslinjerne ikke bliver overholdt, bør du tage kontakt til din arbejdsgiver og/eller arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant og gøre opmærksom på dette, så forholdene kan blive bragt i orden. Dette skal gerne gøres både mundtligt og skriftligt.

Disse retningslinjer gælder for alle, men længere nede i artiklen kan du finde de specifikke retningslinjer, der gælder for dig i butik, på kontor eller lager. Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk 

Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke sørger for, at retningslinjerne bliver overholdt, og dermed sikrer dig og dine kollegaer mod smitterisikoen, kan du, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant tage kontakt til Arbejdstilsynet og anmelde overtrædelsen. 

- Din arbejdsgiver har ansvar for, at du og dine kollegaer ikke bliver udsat for smitterisiko, og at det er sikkert og sundt for jer at gå på arbejde. Derfor er det vigtigt at handle i de tilfælde, hvor retningslinjerne ikke bliver overholdt. Udover at anmelde overtrædelser kan du også altid tage kontakt til din lokale HK-afdeling, der kan vejlede dig, siger Henriette Bjerg Mahrt, Arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL. 

 

Hvis du oplever overtrædelser

Husk at gøre følgende, hvis retningslinjerne ikke bliver fulgt:

  • Kontakte din arbejdsgiver, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant og gør opmærksom på, at retningslinjerne ikke bliver fulgt
  • Indsamle dokumentation af at regler ikke overholdes (fx billeder af afstandsregler brydes, mangel på mulighed for at vaske hænder eller håndsprit)
  • Hvis arbejdsgiver ikke gør noget ved problemet, så anmeld overtrædelsen til Arbejdstilsynet

Jo flere retningslinjer der er, jo større er sandsynligheden for, at nogle af dem ikke bliver overholdt. I forhold til at anmelde overtrædelser af retningslinjer til Arbejdstilsynet, så gælder det både, hvis det er din arbejdsgiver der eksempelvis ikke sørge for værnemidler eller kunder, der ikke holder afstand. 

Din oplevelse med overtrædelser kan være vigtig i forhold til eventuel videre sagsbehandling af arbejdsskader og placering af arbejdsgiveransvar, hvis nu du eller nogle af dine kollegaer bliver smittede med coronavirus på arbejdspladsen. 

- Hvis der senere opstår sager om corona-smitte på din arbejdsplads, kan det være vigtigt for den videre behandling af sagen, at der har været gjort opmærksom på problemer med at følge retningslinjer, siger Henriette Bjerg Mahrt, Arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL

- Samtidig er det vigtigt, at Arbejdstilsynet får så mange oplysninger som muligt, så de kan prioritere tilsyn op de områder, hvor der er rapporteret om problemer med at retningslinjerne ikke overholdes, siger hun. 

Find retningslinjer for butik, kontor og lager her

Der findes en række forskellige retningslinjer for, hvordan smitte af coronavirus skal forebygges alt efter hvilken type arbejdsplads, du er på: