Klimavenlige arbejdspladser

Illustration: Mette Ehlers

Giv bedre mulighed for hjemmearbejdsdage, så der pendles mindre. Indfør indkøbspolitikker, der medregner klimakonsekvenser. Lav flere fysiske møder om til videomøder. Og måske kunne kantinen også godt være lidt grønnere, og plastikkrusene ved kaffemaskinen udskiftes til et mere nedbrydeligt materiale.

Det handler om alt fra større omlægninger til små ændringer i hverdagen, når de danske arbejdspladser skal arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling. Og kreative løsninger findes netop, når alle medarbejdere i virksomhederne tænker med.

- Klimadagsordenen påvirker i den grad de danske arbejdspladser, og selv i en corona-krise har vi ikke råd til at glemme, at vi står over for nogle meget alvorlige klimaudfordringer, der kommer til at præge vores allesammens liv og arbejdsliv. Som fagforening er det vigtigt for os at være proaktive i forhold til at finde løsninger på udfordringerne, siger næstformand i HK Privat Anja C. Jensen.

- Lige netop HK’erne sidder ofte med både dybdeindsigter og det brede blik på forretningens indkøb, regnskab, mødeaktivitet og arbejdsgange med videre. Og det kan i den grad bruges i både idéfase, planlægning og implementering af nye grønne initiativer. Det er jo i forvejen kerneopgaver for mange HK’ere, fortæller hun videre om baggrunden for, at HK Privat nu som den første danske fagforening lancerer kurser i klimaaktivisme på arbejdspladsen for sine medlemmer.

Kurser for både medlemmer og tillidsvalgte
HK Privat udbyder to forskellige typer af kurser: Det ene kursus er for medlemmer, og det andet er for tillidsvalgte, der ønsker at være med til at spille en rolle i forhold til grøn omstilling på arbejdspladsen. På kurserne arbejdes der med, hvordan man som medlem eller tillidsvalgt kan stå i spidsen for dette arbejde, og hvordan man sikrer, at kollegerne bliver motiveret til at bidrage til det vigtige arbejde.

- Vi satser på, at mange medlemmer vil tage imod disse kursustilbud, så de bliver klædt på til at bidrage til løsninger på et af de vigtigste samfundsproblemer - og samtidig håber vi på, at medlemmerne og de tillidsvalgte, der deltager på kurserne, vil være med til at gøre os i HK Privat endnu klogere på, hvad den grønne dagsorden betyder på deres arbejdspladser, slutter Anja C. Jensen.

Kurserne kører i september 2020 og er i første omgang forsøgskurser, men det er forventningen, at kurserne bliver en fast del af HK Privats kursusudbud.

Du kan læse mere om klimaktivisme kurset for medlemmer her og kurset for tillidsvalgte her.